நீங்கள் விரும்பும் மொழியில் உள்ள இணைப்புகள் (நீலம்), அதே மொழியில் எழுதப்பட்ட மற்றொரு கட்டுரையில் உங்களைத் தூண்டுகின்றன. ஆங்கிலத்தில் எழுதப்பட்ட நீல இணைப்புகள், ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரையை உங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றன. இந்த வழக்கில், நீங்கள் மூன்று மொழிகளில் இருந்து தேர்வு செய்யலாம்: ஸ்பானிஷ், போர்த்துகீசியம் மற்றும் பிரஞ்சு.

நித்திய வாழ்க்கை

("பைபிளின் அடிப்படை கற்பித்தல்" கட்டுரை பின்னர்)

மகிழ்ச்சியில் நம்பிக்கை, அது நமது சகிப்புத்தன்மையின் வலிமை

"இவையெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும்போது நீங்கள் நேராக நிமிர்ந்து நின்று, உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள்; ஏனென்றால், உங்கள் விடுதலை நெருங்கிவருகிறது” என்று சொன்னார்"

(லூக்கா 21:28)

இந்த ஒழுங்குமுறை முடிவடையும் முன் வியத்தகு நிகழ்வுகளை விவரித்த பிறகு, நாம் இப்போது வாழும் மிகவும் வேதனையான நேரத்தில், இயேசு கிறிஸ்து தனது சீடர்களிடம் "தலையை உயர்த்த" சொன்னார், ஏனென்றால் எங்கள் நம்பிக்கையின் நிறைவேற்றம் மிக நெருக்கமாக இருக்கும்.

தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியை எப்படி வைத்திருப்பது? இயேசு கிறிஸ்துவின் மாதிரியை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் எழுதினார்: "அதனால், திரண்ட மேகம் போன்ற இத்தனை சாட்சிகள் நம்மைச் சூழ்ந்திருப்பதால், நாமும்கூட பாரமான எல்லாவற்றையும், நம்மை எளிதில் சிக்க வைக்கிற பாவத்தையும், உதறித்தள்ளிவிட்டு நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஓட்டப் பந்தயத்தில் சகிப்புத்தன்மையோடு ஓடுவோமாக. விசுவாசத்தின் அதிபதியும் நம்முடைய விசுவாசத்தை முழுமையாக்குகிறவருமான இயேசுவின் மீதே கண்களைப் பதிய வைத்து ஓடுவோமாக. அவர் தன் முன்னால் வைக்கப்பட்டிருந்த சந்தோஷத்தின் காரணமாக அவமானத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் மரக் கம்பத்தில் வேதனைகளைச் சகித்தார்; இப்போது, கடவுளுடைய சிம்மாசனத்தின் வலது பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறார். பாவிகள் தங்களுக்கே கேடுண்டாகும்படி பேசிய கேவலமான பேச்சுகளையெல்லாம் சகித்துக்கொண்ட அவரைப் பற்றிக் கவனமாக யோசித்துப் பாருங்கள். அப்படிச் செய்தால், நீங்கள் சோர்ந்துபோய் பின்வாங்கிவிட மாட்டீர்கள்" (எபிரேயர் 12:1-3).

இயேசு கிறிஸ்து தனக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையின் மகிழ்ச்சியால் பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டு வலிமையை ஈர்த்தார். நமக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ள நித்திய ஜீவனின் நம்பிக்கையின் "மகிழ்ச்சி" மூலம், நம் சகிப்புத்தன்மையை ஊக்குவிக்க ஆற்றலை ஈர்ப்பது முக்கியம். நமது பிரச்சனைகள் என்று வரும்போது, ​​இயேசு கிறிஸ்து நாளுக்கு நாள் அவற்றைத் தீர்க்க வேண்டும் என்று கூறினார்: "அதனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், எதைச் சாப்பிடுவது, எதைக் குடிப்பது என்று உங்கள் உயிருக்காகவும், எதை உடுத்திக்கொள்வது என்று உங்கள் உடலுக்காகவும் கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள். உணவைவிட உயிரும் உடையைவிட உடலும் அதிக முக்கியம், இல்லையா?  வானத்துப் பறவைகளைக் கூர்ந்து கவனியுங்கள்; அவை விதைப்பதும் இல்லை, அறுவடை செய்வதும் இல்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை; ஆனாலும், உங்கள் பரலோகத் தகப்பன் அவற்றுக்கு உணவு கொடுக்கிறார். அவற்றைவிட நீங்கள் அதிக மதிப்புள்ளவர்கள், இல்லையா?  கவலைப்படுவதால் உங்களில் யாராவது தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு நொடியை கூட்ட முடியுமா?உடைக்காகவும் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள்? காட்டுப் பூக்கள் வளருவதைக் கவனித்துப் பாருங்கள்; அவை உழைப்பதும் இல்லை, நூல் நூற்பதும் இல்லை;  ஆனால் நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், செல்வச்சீமானாக இருந்த சாலொமோன்கூட இந்தப் பூக்களில் ஒன்றைப் போல் உடுத்தியதில்லை.  விசுவாசத்தில் குறைவுபட்டவர்களே, இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு இல்லாமல்போகும் காட்டுச் செடிகளுக்கே இவ்வளவு அழகான உடையைக் கடவுள் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், உங்களுக்குக் கொடுக்க மாட்டாரா?  அதனால், ‘எதைச் சாப்பிடுவோம்?’ ‘எதைக் குடிப்போம்?’ ‘எதை உடுத்துவோம்?’ என்று ஒருபோதும் கவலைப்படாதீர்கள். இவற்றையெல்லாம் பெறுவதற்கு உலகத்தார்தான் அலைந்து திரிகிறார்கள். இவையெல்லாம் உங்களுக்குத் தேவை என்று உங்கள் பரலோகத் தகப்பனுக்குத் தெரியும்" (மத்தேயு 6:25-32). கொள்கை எளிது, நாம் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வைத்து எழும் நமது பிரச்சினைகளை தீர்க்க நிகழ்காலத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் எங்களுக்கு ஒரு தீர்வைக் கண்டுபிடிக்க யார் உதவுவார்கள்: "அதனால், எப்போதுமே கடவுளுடைய அரசாங்கத்துக்கும் அவருடைய நீதிநெறிகளுக்கும் முதலிடம் கொடுங்கள்; அப்போது, இவற்றையெல்லாம் அவர் உங்களுக்குக் கொடுப்பார்.  நாளைக்காக ஒருபோதும் கவலைப்படாதீர்கள். நாளைக்கு நாளைய கவலைகள் இருக்கும். அந்தந்த நாளுக்கு அதனதன் பாடுகள் போதும்” என்றார்" (மத்தேயு 6:33,34). இந்த கொள்கையைப் பயன்படுத்துவது நம் அன்றாட பிரச்சினைகளைச் சமாளிக்க மன அல்லது உணர்ச்சி ஆற்றலை சிறப்பாக நிர்வகிக்க உதவும். இயேசு கிறிஸ்து அதிகமாக கவலைப்பட வேண்டாம் என்று கூறினார், இது நம் மனதை குழப்பி அனைத்து ஆன்மீக ஆற்றலையும் நம்மிடமிருந்து பறித்துவிடும் (மார்க் 4:18,19 உடன் ஒப்பிடுங்கள்).

எபிரேயர் 12:1-3-ல் எழுதப்பட்ட ஊக்கத்திற்குத் திரும்ப, பரிசுத்த ஆவியின் கனியின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் நம்பிக்கையையும் கொண்டு எதிர்காலத்தைப் பார்க்க நமது மனத் திறனைப் பயன்படுத்த வேண்டும்: "ஆனால், கடவுளுடைய சக்தியால் உண்டாகிற குணங்கள்* அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், பொறுமை, கருணை, நல்மனம், விசுவாசம்,  சாந்தம், சுயக்கட்டுப்பாடு ஆகியவையே. இப்படிப்பட்டவற்றுக்கு எதிராக எந்தவொரு சட்டமும் இல்லை" (கலாத்தியர் 5:22,23). யெகோவா ஒரு மகிழ்ச்சியான கடவுள் என்றும் கிறிஸ்தவர் "மகிழ்ச்சியான கடவுளின் நற்செய்தியை" போதிக்கிறார் என்றும் பைபிளில் எழுதப்பட்டுள்ளது (1 தீமோத்தேயு 1:11). இந்த உலகம் ஆன்மீக இருளில் இருக்கும்போது, ​​நாம் பகிரும் நற்செய்தியால் நாம் வெளிச்சத்தின் மையமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் மற்றவர்கள் மீது நாம் பரவ வேண்டும் என்ற எங்கள் நம்பிக்கையின் மகிழ்ச்சியாலும் இருக்க வேண்டும்: "நீங்கள் உலகத்துக்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள். மலைமேல் இருக்கிற நகரம் மறைந்திருக்க முடியாது.  மக்கள் விளக்கைக் கொளுத்தி அதைக் கூடையால் மூடி வைக்க மாட்டார்கள், விளக்குத்தண்டின் மேல்தான் வைப்பார்கள்; அப்போது, வீட்டிலிருக்கிற எல்லாருக்கும் அது வெளிச்சம் தரும்.  அதுபோலவே, உங்கள் ஒளியை மனுஷர்களுக்கு முன்னால் பிரகாசிக்கச் செய்யுங்கள்; அப்போது, அவர்கள் உங்களுடைய நல்ல செயல்களைப் பார்த்து, பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் தகப்பனை மகிமைப்படுத்துவார்கள்" (மத்தேயு 5:14-16). நித்திய வாழ்வின் நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பின்வரும் வீடியோ மற்றும் கட்டுரை, மகிழ்ச்சியின் இந்த நோக்கத்துடன் நம்பிக்கையுடன் உருவாக்கப்பட்டது: "மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் குதியுங்கள், ஏனென்றால் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு மிகப் பெரிய பலன் கிடைக்கும்; உங்களுக்கு முன்பிருந்த தீர்க்கதரிசிகளை அவர்கள் அப்படித்தான் துன்புறுத்தினார்கள்" (மத்தேயு 5:12). "யெகோவா" வின் மகிழ்ச்சியை நம் கோட்டையாக மாற்றுவோம்: "வருத்தப்பட வேண்டாம், ஏனென்றால் யெகோவாவின் மகிழ்ச்சி உங்கள் கோட்டை" (நெகேமியா 8:10).

பூமிக்குரிய சொர்க்கத்தில் நித்திய வாழ்க்கை

"நீங்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்" (உபாகமம் 16:15)

பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து மனிதகுலத்தின் விடுதலையின் மூலம் நித்திய ஜீவன்

"கடவுள் தன்னுடைய ஒரே மகன்மேல் விசுவாசம் வைக்கிற யாரும் அழிந்துபோகாமல் முடிவில்லாத வாழ்வைப் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவரைத் தந்து, இந்தளவுக்கு உலகத்தின் மேல் அன்பு காட்டினார். (…) மகன்மேல் விசுவாசம் வைக்கிறவனுக்கு முடிவில்லாத வாழ்வு கிடைக்கும்; ஆனால், மகனுக்குக் கீழ்ப்படியாதவனுக்கு முடிவில்லாத வாழ்வு கிடைக்காது, அவன் கடவுளுடைய கடும் கோபத்துக்கே ஆளாவான்"

(யோவான் 3:16,36)

நீல வாக்கியங்கள் (இரண்டு பத்திகளுக்கு இடையில்) கூடுதல் மற்றும் விரிவான விவிலிய விளக்கங்களை உங்களுக்கு வழங்குகின்றன. நீல நிறத்தில் உள்ள ஹைபர்டெக்ஸ்ட் இணைப்பைக் கிளிக் செய்தால் போதும். விவிலிய கட்டுரைகள் முக்கியமாக ஆங்கிலம், ஸ்பானிஷ், போர்த்துகீசியம் மற்றும் பிரஞ்சு ஆகிய நான்கு மொழிகளில் எழுதப்பட்டுள்ளன

இயேசு கிறிஸ்து, பூமியில் இருக்கும்போது, ​​நித்திய ஜீவனின் நம்பிக்கையை அடிக்கடி கற்பித்தார். இருப்பினும், கிறிஸ்துவின் பலியின் மீதான விசுவாசத்தினால்தான் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கும் என்றும் அவர் கற்பித்தார் (யோவான் 3:16,36). கிறிஸ்துவின் பலியின் மீட்கும் மதிப்பு குணப்படுத்துவதற்கும் புத்துயிர் பெறுவதற்கும் உயிர்த்தெழுதலுக்கும் அனுமதிக்கும்.

கிறிஸ்துவின் பலியின் ஆசீர்வாதங்களின் மூலம் விடுதலை

"அப்படியே, மனிதகுமாரனும் மற்றவர்களுடைய சேவையைப் பெறுவதற்கு வராமல், மற்றவர்களுக்குச் சேவை செய்வதற்கும் பலருடைய உயிருக்கு ஈடாகத் தன்னுடைய உயிரை மீட்புவிலையாகக் கொடுப்பதற்குமே வந்தார்” என்று சொன்னார்"

(மத்தேயு 20:28)

"நண்பர்களுக்காக யோபு ஜெபம் செய்த பின்பு அவருடைய எல்லா கஷ்டங்களையும் யெகோவா தீர்த்தார். மறுபடியும் சீரும் சிறப்புமாக வாழ வைத்தார். முன்பு இருந்ததைவிட இரண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதங்களை யெகோவா தந்தார்" (யோபு 42:10). பெரும் உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பிய பெரும் கூட்டத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் இது ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். யெகோவா தேவன், ராஜா இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம், அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார், சீடர் ஜேம்ஸ் நமக்கு நினைவூட்டியது போல்: "சகிப்புத்தன்மை காட்டியவர்களைச் சந்தோஷமானவர்கள் என்று கருதுகிறோம். யோபுவின் சகிப்புத்தன்மையைப் பற்றிக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், முடிவில் யெகோவா அவரை ஆசீர்வதித்ததைப் பற்றியும் தெரிந்திருக்கிறீர்கள்; யெகோவா கனிவான பாசமும் இரக்கமும் நிறைந்தவர், இல்லையா?" (யாக்கோபு 5:11).

கிறிஸ்துவின் தியாகம் மன்னிப்பை அனுமதிக்கிறது, மேலும் மீட்கும் மூலமாகவும், குணப்படுத்துவதன் மூலமாகவும், புத்துயிர் பெறுவதன் மூலமாகவும் உடல்களை பரிமாறிக்கொள்ள அனுமதிக்கும் மீட்கும் மதிப்பு.

கிறிஸ்துவின் தியாகம் நோயை அகற்றும்

"“எனக்கு உடம்பு சரியில்லை” என்று யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள். தேசத்து ஜனங்களுடைய குற்றங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்" (ஏசாயா 33:24).

"அந்த நேரத்தில் குருடர்களின் கண்கள் திறக்கும், காது கேளாதவர்களின் காதுகள் திறக்கும். அந்த நேரத்தில் நொண்டி ஒரு மானைப் போல ஏறும், ஊமையின் நாக்கு மகிழ்ச்சியுடன் அழும். ஏனென்றால் நீர் அதில் பாய்ந்திருக்கும் பாலைவன சமவெளியில் பாலைவனம் மற்றும் நீரோடைகள் " (ஏசாயா 35:5,6).

கிறிஸ்துவின் தியாகம் புத்துணர்ச்சியை அனுமதிக்கும்

"அவனுடைய உடல் இளமையில் இருந்ததைவிட ஆரோக்கியம் அடையும். அவன் மறுபடியும் இளமைத் துடிப்போடு வாழ்வான்’ என்று சொல்வார்" (யோபு 33:25).

கிறிஸ்துவின் பலி இறந்தவர்களின் உயிர்த்தெழுதலை அனுமதிக்கும்

"மண்ணுக்குள் தூங்கிக்கொண்டிருக்கும் பலர் எழுந்திருப்பார்கள். அவர்களில் சிலர் முடிவில்லாத வாழ்வைப் பெறுவார்கள். மற்றவர்கள் பழிப்பேச்சுக்கு ஆளாவார்கள், என்றென்றுமாக அவமதிக்கப்படுவார்கள்" (தானியேல் 12:2).

"அதோடு, நீதிமான்களும் அநீதிமான்களும் உயிரோடு எழுப்பப்படுவார்கள் என்று கடவுளிடம் இவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருப்பது போலவே நானும் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன்" (அப்போஸ்தலர் 24:15).

"இதைப் பற்றி ஆச்சரியப்படாதீர்கள்; ஏனென்றால், நேரம் வருகிறது; அப்போது, நினைவுக் கல்லறைகளில் இருக்கிற எல்லாரும் அவருடைய குரலைக் கேட்டு வெளியே வருவார்கள். நல்லது செய்தவர்கள் வாழ்வு பெறும்படி உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள், கெட்டதைச் செய்துவந்தவர்கள் தண்டனைத் தீர்ப்பு பெறும்படி உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள்" (யோவான் 5:28,29).

"பின்பு, பெரிய வெள்ளைச் சிம்மாசனத்தையும் அதில் உட்கார்ந்திருக்கிறவரையும் பார்த்தேன். அவருக்கு முன்னால் பூமியும் வானமும் மறைந்துபோயின, இடம் தெரியாமல் காணாமல்போயின. இறந்துபோன பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் சிம்மாசனத்துக்கு முன்னால் நிற்பதைப் பார்த்தேன். அப்போது சுருள்கள் திறக்கப்பட்டன. வாழ்வின் சுருள் என்ற வேறொரு சுருளும் திறக்கப்பட்டது. அந்தச் சுருள்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியே, இறந்தவர்கள் தங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு பெற்றார்கள். கடல் தன்னிடம் இருக்கிற இறந்தவர்களை ஒப்படைத்தது; அதேபோல், மரணமும் கல்லறையும் தங்களிடம் இருக்கிற இறந்தவர்களை ஒப்படைத்தன. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு பெற்றார்கள்"(வெளிப்படுத்துதல் 20:11-13).

உயிர்த்தெழுந்த அநியாய மக்கள், அவர்களின் நல்ல அல்லது கெட்ட செயல்களின் அடிப்படையில், எதிர்கால நிலப்பரப்பு சொர்க்கத்தில் தீர்மானிக்கப்படுவார்கள். (பூமிக்குரிய உயிர்த்தெழுதலின் நிர்வாகம்; வான உயிர்த்தெழுதல் ; பூமிக்குரிய உயிர்த்தெழுதல்).

கிறிஸ்துவின் தியாகம் பெரும் கூட்டத்தை பெரும் உபத்திரவத்தில் இருந்து தப்பித்து, எப்போதும் இறக்காமல் நித்திய ஜீவனைப் பெற அனுமதிக்கும்

"இதற்குப் பின்பு, எந்த மனிதனாலும் எண்ண முடியாதளவுக்குத் திரள் கூட்டமான மக்கள் சிம்மாசனத்துக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முன்னால் நிற்பதைப் பார்த்தேன்; அவர்கள் எல்லா தேசங்களையும் கோத்திரங்களையும் இனங்களையும் மொழிகளையும் சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் வெள்ளை உடைகளைப் போட்டுக்கொண்டு, கைகளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்திருந்தார்கள். அவர்கள் உரத்த குரலில், “சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற எங்கள் கடவுளாலும் ஆட்டுக்குட்டியானவராலும்தான் எங்களுக்கு மீட்பு கிடைக்கும்” என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள்.

தேவதூதர்கள் எல்லாரும் சிம்மாசனத்தையும் மூப்பர்களையும் நான்கு ஜீவன்களையும் சுற்றி நின்றுகொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் சிம்மாசனத்துக்கு முன்னால் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து கடவுளை வணங்கி, “ஆமென்! புகழும் மகிமையும் ஞானமும் நன்றியும் மாண்பும் வல்லமையும் பலமும் என்றென்றும் எங்கள் கடவுளுக்கே சொந்தம்.  ஆமென்” என்று சொன்னார்கள்.

அப்போது, மூப்பர்களில் ஒருவர் என்னிடம், “வெள்ளை உடைகள் போட்டிருக்கிற  இவர்கள் யார், எங்கிருந்து வந்திருக்கிறார்கள்?” என்று கேட்டார். உடனடியாக நான், “எஜமானே, அது உங்களுக்குத்தான் தெரியும்” என்று சொன்னேன். அப்போது அவர், “இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து  தப்பித்தவர்கள். தங்களுடைய உடைகளை ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தில் துவைத்து வெண்மையாக்கியவர்கள். அதனால்தான், கடவுளுடைய சிம்மாசனத்துக்கு முன்பாக இருக்கிறார்கள். இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்தில் அவருக்குப் பரிசுத்த சேவை செய்கிறார்கள். சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்  இவர்களைப் பாதுகாப்பார். இனி இவர்களுக்குப் பசியும் எடுக்காது, தாகமும் எடுக்காது. வெயிலோ உஷ்ணமோ இவர்களைத் தாக்காது.  ஏனென்றால், சிம்மாசனத்தின் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே  இவர்களை மேய்ப்பார்,  வாழ்வு தரும் நீரூற்றுகளிடம் வழிநடத்துவார்.  கடவுள் இவர்களுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீரையெல்லாம் துடைத்துவிடுவார்”  என்று சொன்னார்" (வெளிப்படுத்துதல் 7:9-17) (எல்லா தேசங்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் மொழிகளின் பெரும் கூட்டம் பெரும் உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பிக்கும்).

தேவனுடைய ராஜ்யம் பூமியை ஆளும்

"பின்பு, புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நான் பார்த்தேன். முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒழிந்துபோயின. கடலும் இல்லாமல்போனது. புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரம் கடவுளிடமிருந்து பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கி வருவதையும் பார்த்தேன். அது மணமகனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகளைப் போல் தயாராக்கப்பட்டிருந்தது. அப்போது, சிம்மாசனத்திலிருந்து வந்த உரத்த குரல் ஒன்று, “இதோ! கடவுளுடைய கூடாரம் மனிதர்களோடு இருக்கும், அவர்களோடு அவர் குடியிருப்பார்; அவர்கள் அவருடைய மக்களாக இருப்பார்கள். கடவுளே அவர்களோடு இருப்பார். அவர்களுடைய கண்ணீரையெல்லாம் கடவுள் துடைத்துவிடுவார். இனிமேல் மரணம் இருக்காது, துக்கம் இருக்காது, அழுகை இருக்காது, வேதனை இருக்காது. முன்பு இருந்தவை ஒழிந்துபோய்விட்டன” என்று சொல்வதைக் கேட்டேன்" ( வெளிப்படுத்துதல் 21:1-4) (தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பூமிக்குரிய நிர்வாகம் ; இளவரசர் ; பாதிரியார்கள் ; லேவியர்கள்).

"நீதிமான்களே, யெகோவாவை நினைத்து சந்தோஷத்தில் துள்ளுங்கள். நேர்மையான நெஞ்சமுள்ளவர்களே, சந்தோஷ ஆரவாரம் செய்யுங்கள்" (சங்கீதம் 32:11)

நீதிமான்கள் என்றென்றும் வாழ்வார்கள், பொல்லாதவர்கள் அழிந்து போவார்கள்

"சாந்தமாக இருப்பவர்கள் சந்தோஷமானவர்கள், ஏனென்றால் பூமி அவர்களுக்குச் சொந்தமாகும்" (மத்தேயு 5:5).

"இன்னும் கொஞ்ச நேரம்தான், பொல்லாதவர்கள் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள். அவர்கள் இருந்த இடத்தில் தேடினாலும் அவர்களைப் பார்க்க முடியாது. ஆனால், தாழ்மையானவர்கள் இந்தப் பூமியைச் சொந்தமாக்கிக்கொள்வார்கள். அவர்கள் அளவில்லாத சமாதானத்தையும், முடிவில்லாத சந்தோஷத்தையும் அனுபவிப்பார்கள். நீதிமானுக்கு எதிராகப் பொல்லாதவன் சூழ்ச்சி செய்கிறான். அவனைப் பார்த்துப் பற்களை நறநறவென்று கடிக்கிறான். ஆனால், அந்தப் பொல்லாதவனைப் பார்த்து யெகோவா சிரிப்பார். ஏனென்றால், அவனுக்கு முடிவு வருமென்று அவருக்குத் தெரியும். அடக்கி ஒடுக்கப்படுகிற ஏழைகளைக் கொன்றுபோடுவதற்காக, நேர்மையாக நடக்கிறவர்களைப் படுகொலை செய்வதற்காக, பொல்லாதவர்கள் தங்களுடைய வாளை உருவுகிறார்கள், வில்லை வளைக்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களுடைய வாள் அவர்களுடைய நெஞ்சிலேயே பாயும். அவர்களுடைய வில்லுகள் முறிந்துபோகும். (...) பொல்லாதவர்களின் கைகள் முறிக்கப்படும். ஆனால், நீதிமான்களுக்கு யெகோவா கைகொடுத்து உதவுவார். (...) ஆனால், பொல்லாதவர்கள் அழிந்துபோவார்கள். யெகோவாவின் எதிரிகள் செழுமையான புல்வெளிகளைப் போலவும், புகையைப் போலவும் மறைந்துபோவார்கள். (...) நீதிமான்கள் இந்தப் பூமியைச் சொந்தமாக்கிக்கொள்வார்கள். அவர்கள் என்றென்றும் அதில் வாழ்வார்கள். (...) யெகோவாமேல் நம்பிக்கையாக இருந்து, அவருடைய வழியில் நட. அப்போது, அவர் உன்னை உயர்த்துவார், இந்தப் பூமியை உனக்குச் சொந்தமாகக் கொடுப்பார். பொல்லாதவர்கள் அழிந்துபோவதை நீ பார்ப்பாய். (...) நீ குற்றமற்றவனை கவனி. நேர்மையானவனை எப்போதும் பார். ஏனென்றால், அவனுடைய எதிர்காலம் நிம்மதியாக இருக்கும். குற்றவாளிகள் எல்லாரும் அழிக்கப்படுவார்கள். பொல்லாதவர்களுக்கு எந்த எதிர்காலமும் கிடையாது. நீதிமான்களை யெகோவா மீட்கிறார். இக்கட்டான காலத்தில் அவரே அவர்களுக்குக் கோட்டையாக இருப்பார். யெகோவா அவர்களுக்கு உதவி செய்வார், அவர்களைக் காப்பாற்றுவார். பொல்லாதவர்களிடமிருந்து அவர்களை விடுவித்து, பாதுகாப்பார். ஏனென்றால், அவர்கள் அவரிடம் தஞ்சம் அடைந்திருக்கிறார்கள் (சங்கீதம் 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"அதனால், நல்லவர்களின் வழியில் நட. நீதிமான்களின் பாதையைவிட்டு விலகாமல் இரு.நேர்மையானவர்கள் மட்டும்தான் இந்தப் பூமியில் குடியிருப்பார்கள். குற்றமற்றவர்கள் மட்டும்தான் அதில் தங்கியிருப்பார்கள். ஆனால், பொல்லாதவர்கள் இந்தப் பூமியிலிருந்து அடியோடு அழிக்கப்படுவார்கள். துரோகிகள் இந்த உலகத்திலிருந்து வேரோடு பிடுங்கப்படுவார்கள். (...) நீதிமானின் தலைமேல் ஆசீர்வாதங்கள் பொழிகின்றன. ஆனால், பொல்லாதவனின் வாய் அவனுடைய வன்முறையான எண்ணங்களை மூடிமறைக்கிறது. நீதிமானைப் பற்றிய நினைவுகள் ஆசீர்வாதத்தைக் கொண்டுவரும். ஆனால், பொல்லாதவனின் பெயர் கெட்டுப்போகும்" (நீதிமொழிகள் 2:20-22; 10:6,7).

போர்கள் நின்றுவிடும் இதயங்களிலும் பூமியிலும் அமைதி இருக்கும்

"மற்றவர்கள்மேல் அன்பு காட்ட வேண்டும், ஆனால் எதிரியை வெறுக்க வேண்டும்’ என்று சொல்லப்பட்டதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.  ஆனால் நான் சொல்கிறேன், உங்கள் எதிரிகளிடம் தொடர்ந்து அன்பு காட்டுங்கள், உங்களைத் துன்புறுத்துகிறவர்களுக்காகத் தொடர்ந்து ஜெபம் செய்யுங்கள்.  இப்படிச் செய்யும்போது, உங்களுடைய பரலோகத் தகப்பனுக்குப் பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள். ஏனென்றால், அவர் நல்லவர்களுக்கும் கெட்டவர்களுக்கும் சூரியனை உதிக்க வைக்கிறார்; நீதிமான்களுக்கும் அநீதிமான்களுக்கும் மழையைப் பெய்ய வைக்கிறார்.  உங்கள்மேல் அன்பு காட்டுகிறவர்களிடம் மட்டுமே நீங்கள் அன்பு காட்டினால், என்ன பிரயோஜனம்? வரி வசூலிப்பவர்களும் அப்படித்தானே செய்கிறார்கள்?  உங்கள் சகோதரர்களுக்கு மட்டுமே வாழ்த்துச் சொன்னால், அதில் என்ன விசேஷம்? உலக மக்களும் அப்படித்தானே செய்கிறார்கள்? அதனால், உங்கள் பரலோகத் தகப்பன் பரிபூரணராக இருப்பது போலவே நீங்களும் பரிபூரணராக இருக்க வேண்டும்” என்றார்” (மத்தேயு 5:43-48).

"மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை நீங்கள் மன்னித்தால், உங்கள் பரலோகத் தகப்பனும் உங்கள் குற்றங்களை மன்னிப்பார்.  மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை நீங்கள் மன்னிக்காவிட்டால், உங்கள் தகப்பனும் உங்கள் குற்றங்களை மன்னிக்க மாட்டார்" (மத்தேயு 6:14,15).

"அப்போது இயேசு அவரிடம், “உன் வாளை உறையில் போடு; வாளை எடுக்கிற எல்லாரும் வாளால் சாவார்கள்"" (மத்தேயு 26:52).

"யெகோவாவின் செயல்களை வந்து பாருங்கள். இந்தப் பூமியில் அவர் செய்திருக்கிற பிரமிப்பான காரியங்களைப் பாருங்கள். அவர் பூமி முழுவதும் போர்களுக்கு முடிவுகட்டுகிறார். வில்லை உடைத்து, ஈட்டிகளை முறிக்கிறார். போர் ரதங்களை நெருப்பில் சுட்டெரிக்கிறார்" (சங்கீதம் 46:8,9).

"ஜனங்களுக்கு அவர் தீர்ப்பு கொடுப்பார். பலதரப்பட்ட ஜனங்களின் விவகாரங்களைச் சரிசெய்வார். அவர்கள் தங்களுடைய வாள்களை மண்வெட்டிகளாக மாற்றுவார்கள். ஈட்டிகளை அரிவாள்களாக அடிப்பார்கள். ஒரு ஜனத்துக்கு எதிராக இன்னொரு ஜனம் வாள் எடுக்காது. போர் செய்ய இனி யாரும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள்" (ஏசாயா 2:4).

"கடைசி நாட்களில் இப்படி நடக்கும்: யெகோவாவின் ஆலயம் இருக்கிற மலை எல்லா மலைகளுக்கும் மேலாக உறுதியாய் நிலைநிறுத்தப்படும். எல்லா குன்றுகளுக்கும் மேலாக அது உயர்த்தப்படும். பலதரப்பட்ட ஜனங்கள் அங்கு கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள். பல தேசங்களிலிருந்து வருகிற ஜனங்கள் மற்றவர்களைப் பார்த்து, “வாருங்கள், நாம் யெகோவாவின் மலைக்குப் போகலாம். யாக்கோபின் கடவுளுடைய ஆலயத்துக்குப் போகலாம். அவர் தன்னுடைய வழிகளை நமக்குக் கற்றுக்கொடுப்பார். நாம் அவர் பாதைகளில் நடப்போம்” என்று சொல்வார்கள். ஏனென்றால், சீயோனிலிருந்து சட்டமும், எருசலேமிலிருந்து யெகோவாவின் வார்த்தையும் புறப்படும். பலதரப்பட்ட ஜனங்களுக்கு அவர் தீர்ப்பு கொடுப்பார். தூரத்தில் இருக்கிற பெரிய ஜனக்கூட்டங்களின் விவகாரங்களைச் சரிசெய்வார். அவர்கள் தங்களுடைய வாள்களை மண்வெட்டிகளாக மாற்றுவார்கள். ஈட்டிகளை அரிவாள்களாக அடிப்பார்கள். ஒரு ஜனத்துக்கு எதிராக இன்னொரு ஜனம் வாள் எடுக்காது. போர் செய்ய இனி யாரும் கற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஒவ்வொருவரும் தங்கள் திராட்சைக் கொடியின் கீழும் அத்தி மரத்தின் கீழும் உட்கார்ந்திருப்பார்கள். அவர்களைப் பயமுறுத்த யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். பரலோகப் படைகளின் யெகோவா இதைச் சொல்லியிருக்கிறார்" (மீகா 4:1-4).

பூமியெங்கும் ஏராளமான உணவு இருக்கும்

"பூமியில் ஏராளமாகத் தானியம் விளையும். மலைகளின் உச்சியில்கூட அது நிரம்பி வழியும். அவருடைய விளைச்சல் லீபனோனின் காடுகளைப் போலச் செழிப்பாக இருக்கும். பூமியிலுள்ள புல்லைப் போல் நகரங்களிலுள்ள மக்கள் ஏராளமாகப் பெருகுவார்கள்" (சங்கீதம் 72:16).

"அப்போது, நீங்கள் விதைத்த விதைகள் முளைப்பதற்குக் கடவுள் மழையைக் கொடுப்பார். நிலத்திலிருந்து சத்தான உணவுப் பொருள்கள் ஏராளமாக விளையும். அந்த நாளில், உங்களுடைய ஆடுமாடுகள் பரந்துவிரிந்த மேய்ச்சல் நிலங்களில் மேயும்" (ஏசாயா 30:23).

நித்திய ஜீவ நம்பிக்கையில் நம்பிக்கையை வலுப்படுத்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அற்புதங்கள்

"இயேசு இன்னும் நிறைய காரியங்களைச் செய்தார். அவை ஒவ்வொன்றையும் எழுதினால், எழுதப்படும் சுருள்களை உலகமே கொள்ளாது என்று நினைக்கிறேன்" (யோவான் 21:25)

இயேசு கிறிஸ்து மற்றும் முதல் அதிசயம், அவர் தண்ணீரை மதுவாக மாற்றுகிறார்: "மூன்றாம் நாள் கலிலேயாவில் இருக்கிற கானா ஊரில் ஒரு கல்யாண விருந்து நடந்தது. இயேசுவின் அம்மா அங்கே வந்திருந்தார். இயேசுவும் அவருடைய சீஷர்களும்கூட அந்தக் கல்யாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள். திராட்சமது கிட்டத்தட்ட தீர்ந்துபோனபோது இயேசுவின் அம்மா, “பரிமாறுவதற்கு அவர்களிடம் திராட்சமது இல்லை” என்று அவரிடம் சொன்னார். அப்போது இயேசு, “பெண்மணியே, அதற்கு நாம் என்ன செய்வது? என்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை” என்று சொன்னார். அதனால் அவருடைய அம்மா, “அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள்” என்று பரிமாறுகிறவர்களிடம் சொன்னார்.  யூதர்களுடைய தூய்மைச் சடங்குக்குத் தேவையான ஆறு தண்ணீர் ஜாடிகள் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தன. அந்தக் கல்ஜாடிகள் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு அல்லது மூன்று குடம் தண்ணீர் பிடிப்பவை.  பரிமாறுகிறவர்களைப் பார்த்து இயேசு, “இந்த ஜாடிகளில் தண்ணீர் நிரப்புங்கள்” என்று சொன்னார். அவர்களும் அவற்றின் விளிம்புவரை நிரப்பினார்கள்.  பின்பு அவர்களிடம், “இதிலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் விருந்தின் மேற்பார்வையாளரிடம் கொடுங்கள்” என்று சொன்னார். அவர்களும் அப்படியே செய்தார்கள். திராட்சமதுவாக மாற்றப்பட்ட தண்ணீரை மேற்பார்வையாளர் ருசிபார்த்தார். அந்தத் திராட்சமது எப்படி வந்ததென்று அதைக் கொண்டுவந்தவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்தபோதிலும் அவருக்குத் தெரியவில்லை. அதனால், அந்த மேற்பார்வையாளர் மணமகனைக் கூப்பிட்டு, “எல்லாரும் தரமான திராட்சமதுவை முதலில் பரிமாறிவிட்டு, விருந்தாளிகள் மனம்போல் குடித்த பிறகு தரம் குறைந்ததைப் பரிமாறுவார்கள். ஆனால், நீங்கள் தரமான திராட்சமதுவை இதுவரை வைத்திருக்கிறீர்களே” என்று சொன்னார். கலிலேயாவில் இருக்கிற கானா ஊரில் இயேசு இந்த முதல் அற்புதத்தைச் செய்து, தன்னுடைய வல்லமையைக் காட்டினார். அவருடைய சீஷர்கள் அவர்மேல் விசுவாசம் வைத்தார்கள்" (ஜான் 2:1-11).

இயேசு கிறிஸ்து அரசரின் ஊழியரின் மகனைக் குணப்படுத்துகிறார்: "பின்பு, கலிலேயாவில் இருந்த கானா ஊருக்கு அவர் மறுபடியும் வந்தார். அங்கேதான் முன்பு தண்ணீரைத் திராட்சமதுவாக மாற்றியிருந்தார். அவர் வந்த சமயத்தில், ஓர் அரசு அதிகாரியின் மகன் கப்பர்நகூமில் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தான்.  இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்திருக்கிறார் என்பதை அந்த அதிகாரி கேள்விப்பட்டு அவரிடம் போனார், சாகக்கிடந்த தன் மகனைக் குணப்படுத்த வரும்படி அவரைக் கேட்டுக்கொண்டார்.  இயேசு அவரிடம், “நீங்கள் எல்லாரும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் பார்த்தால் தவிர ஒருபோதும் நம்ப மாட்டீர்கள்” என்று சொன்னார்.  அந்த அரசு அதிகாரி அவரிடம், “எஜமானே, என்னுடைய பிள்ளை சாவதற்கு முன்பு என் வீட்டுக்கு வாருங்கள்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.  அதற்கு இயேசு, “நீ புறப்பட்டுப் போ, உன்னுடைய மகன் பிழைத்துக்கொண்டான்” என்று சொன்னார். இயேசுவின் வார்த்தையில் நம்பிக்கை வைத்து அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுப் போனார்.  அவர் போய்க்கொண்டிருந்தபோதே அவருடைய வேலைக்காரர்கள் அவர் எதிரில் வந்து, அவருடைய மகன் பிழைத்துக்கொண்டதாக சொன்னார்கள்.  அவன் எந்த நேரத்தில் குணமடைந்தான் என்று அவர்களிடம் விசாரித்தார். அதற்கு அவர்கள், “நேற்று ஏழாம் மணிநேரத்தில் அவனுக்குக் காய்ச்சல் விட்டது” என்று சொன்னார்கள். சரியாக அதே மணிநேரத்தில்தான், “உன்னுடைய மகன் பிழைத்துக்கொண்டான்” என்று இயேசு சொல்லியிருந்ததை அவர் நினைத்துப் பார்த்தார். அதன் பின்பு, அவரும் அவருடைய வீட்டிலிருந்த எல்லாரும் இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைத்தார்கள்.  இதுதான் இயேசு யூதேயாவிலிருந்து கலிலேயாவுக்கு வந்தபோது செய்த இரண்டாவது அற்புதம்" (ஜான் 4:46-54).

இயேசு கிறிஸ்து கப்பர்நகூமில் பேய் பிடித்த மனிதனை குணப்படுத்துகிறார்: "பின்பு அவர் கலிலேயாவில் இருக்கிற கப்பர்நகூம் என்ற நகரத்துக்குப் போய், ஓய்வுநாளில் மக்களுக்குக் கற்பித்தார். அவர் கற்பித்த விதத்தைப் பார்த்து மக்கள் அசந்துபோனார்கள்; ஏனென்றால், அவர் அதிகாரத்தோடு பேசினார். அப்போது, பேய் பிடித்த ஒருவன் அந்த ஜெபக்கூடத்தில் இருந்தான். அவன் உரத்த குரலில், “ஐயோ! நாசரேத்தூர் இயேசுவே, உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? எங்களை ஒழித்துக்கட்டவா வந்தீர்கள்? நீங்கள் யாரென்று எனக்கு நன்றாகத் தெரியும், நீங்கள் கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்தர்” என்று கத்தினான்.  ஆனால் இயேசு, “பேசாதே, இவனைவிட்டு வெளியே போ!” என்று அதட்டினார். அப்போது, அந்தப் பேய் அவர்கள் முன்னால் அவனைக் கீழே தள்ளியது; அவனைக் காயப்படுத்தாமல் அவனைவிட்டு வெளியே போனது.  அங்கிருந்த எல்லாரும் இதைப் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள். “எப்படிப் பேசுகிறார், பாருங்கள்! அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் பேய்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறார், அவையும் வெளியே போகின்றனவே!” என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள்.  அவரைப் பற்றிய செய்தி அந்தச் சுற்றுவட்டாரத்தில் இருந்த எல்லா பகுதிகளுக்கும் பரவியது" (லூக்கா 4:31-37).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு நிலத்தில் பேய்களை விரட்டுகிறார், இப்போது ஜோர்டான், ஜோர்டானின் கிழக்கு பகுதி, டைபீரியாஸ் ஏரிக்கு அருகில்: "அக்கரையில் இருக்கிற கதரேனர் பகுதிக்கு அவர் வந்தபோது, பேய் பிடித்த இரண்டு பேர் கல்லறைகளின் நடுவிலிருந்து அவருக்கு எதிரே வந்தார்கள்; அவர்கள் பயங்கர வெறித்தனமாக நடந்துகொண்டதால், அந்த வழியில் போவதற்கு யாருக்குமே தைரியம் வரவில்லை.  அவர்கள் இரண்டு பேரும் அவரைப் பார்த்து, “கடவுளுடைய மகனே, உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? நேரம் வருவதற்கு முன்பே எங்களைப் பாடுபடுத்த வந்துவிட்டீர்களா?” என்று கத்தினார்கள். அங்கிருந்து வெகு தூரத்தில் ஏராளமான பன்றிகள் கூட்டமாக மேய்ந்துகொண்டிருந்தன. அதனால் அந்தப் பேய்கள் அவரிடம், “நீங்கள் எங்களை விரட்ட நினைத்தால், அந்தப் பன்றிகளுக்குள் எங்களை அனுப்பிவிடுங்கள்” என்று கெஞ்ச ஆரம்பித்தன.  அப்போது அவர், “போங்கள்!” என்று சொன்னார். உடனே அவை வெளியேறி அந்தப் பன்றிகளுக்குள் புகுந்துகொண்டன; அப்போது, அந்தப் பன்றிகளெல்லாம் ஓட்டமாக ஓடி செங்குத்தான பாறையிலிருந்து கடலுக்குள் குதித்துச் செத்துப்போயின.  பன்றிகளை மேய்த்துக்கொண்டிருந்த ஆட்கள் நகரத்துக்குள் ஓடிப்போய், பேய் பிடித்த ஆட்களைப் பற்றியும் நடந்த எல்லா விஷயங்களைப் பற்றியும் சொன்னார்கள். அப்போது, நகரத்திலிருந்த எல்லாரும் இயேசுவைச் சந்திக்கப் புறப்பட்டார்கள்; அவரைச் சந்தித்ததும், தங்கள் பகுதியைவிட்டுப் போகச்சொல்லி அவரிடம் கெஞ்சிக் " (மத்தேயு 8:28-34).

இயேசு கிறிஸ்து அப்போஸ்தலனாகிய பேதுருவின் மாமியாரை குணமாக்குகிறார்: "பேதுருவின் வீட்டுக்கு இயேசு வந்தபோது, பேதுருவின் மாமியார் காய்ச்சலில் படுத்திருந்ததைப் பார்த்தார்.  அவர் அவளுடைய கையைத் தொட்டவுடன் காய்ச்சல் போய்விட்டது, அவள் எழுந்து அவருக்குப் பணிவிடை செய்ய ஆரம்பித்தாள்" (மத்தேயு 8:14,15).

இயேசுகிறிஸ்து ஊனமுற்ற கை கொண்ட ஒரு மனிதனை குணப்படுத்துகிறார்: "இன்னொரு ஓய்வுநாளில் அவர் ஒரு ஜெபக்கூடத்துக்குள் போய்க் கற்பிக்க ஆரம்பித்தார். அங்கே வலது கை சூம்பிய ஒருவன் இருந்தான் அந்த ஓய்வுநாளில் இயேசு குணப்படுத்துவாரா என்று வேத அறிஞர்களும் பரிசேயர்களும் கூர்ந்து கவனித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்; ஏனென்றால், அவரிடம் ஏதாவது குற்றம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று குறியாக இருந்தார்கள். ஆனால், அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அவருக்குத் தெரிந்திருந்தது. அதனால், சூம்பிய கையுடையவனைப் பார்த்து, “எழுந்து வந்து நடுவில் நில்” என்று சொன்னார். அவனும் எழுந்து வந்து நின்றான்.  அப்போது இயேசு அவர்களிடம், “நான் உங்களிடம் ஒன்று கேட்கிறேன், ஓய்வுநாளில் எதைச் செய்வது சரி? நல்லது செய்வதா கெட்டது செய்வதா, உயிரைக் காப்பாற்றுவதா, அழிப்பதா?” என்று கேட்டார்.  பின்பு, தன்னைச் சுற்றியிருந்த எல்லாரையும் பார்த்துவிட்டு அவனிடம், “உன் கையை நீட்டு” என்று சொன்னார். அவனும் நீட்டினான், அது குணமானது.  ஆனால் அவர்கள் கோபவெறியோடு, இயேசுவை என்ன செய்யலாம் என்று கூடிப்பேச ஆரம்பித்தார்கள்" (லூக்கா 6:6-11).

சொட்டு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனை இயேசு கிறிஸ்து குணப்படுத்துகிறார் (எடிமா, உடலில் அதிகப்படியான திரவம் குவிதல்): "ஓர் ஓய்வுநாளில், பரிசேயர்களின் தலைவன் ஒருவனுடைய வீட்டுக்கு விருந்து சாப்பிட இயேசு போனார். அங்கிருந்தவர்கள் அவரைக் கூர்ந்து கவனித்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.  நீர்க்கோவை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவன் அவருக்கு முன்னால் இருந்தான்.  அந்தச் சமயத்தில், திருச்சட்ட வல்லுநர்களிடமும் பரிசேயர்களிடமும், “ஓய்வுநாளில் குணமாக்குவது சரியா இல்லையா?” என்று இயேசு கேட்டார்.  அவர்கள் ஒன்றும் பேசவில்லை. அப்போது, அவர் அந்த மனிதனைத் தொட்டு, குணமாக்கி அனுப்பினார்.  பின்பு அவர்களிடம், “ஓய்வுநாளில் உங்களுடைய பிள்ளையோ காளையோ கிணற்றில் விழுந்தால், அதை உடனே தூக்கிவிட மாட்டீர்களா?” என்று கேட்டார்.  அதற்கு அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை" (லூக்கா 14:1-6).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குருடனை குணமாக்குகிறார்: "இயேசு எரிகோவை நெருங்கியபோது, பார்வையில்லாத ஒருவன் பாதையோரமாக உட்கார்ந்து பிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்தான்.  மக்கள் கூட்டமாகப் போகிற சத்தத்தைக் கேட்டு, என்ன நடக்கிறதென்று விசாரிக்க ஆரம்பித்தான். அதற்கு அவர்கள், “நாசரேத்தூர் இயேசு போய்க்கொண்டிருக்கிறார்!” என்று சொன்னார்கள். 38  அப்போது அவன் சத்தமாக, “இயேசுவே, தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்!” என்று சொன்னான். முன்னால் போய்க்கொண்டிருந்தவர்கள் அவனைப் பேசாமல் இருக்கச் சொல்லி அதட்டினார்கள். ஆனாலும் அவன், “தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்!” என்று இன்னும் சத்தமாகக் கத்திக்கொண்டே இருந்தான். அப்போது இயேசு நின்று, அவனைக் கூட்டிக்கொண்டு வரும்படி கட்டளையிட்டார். அவன் பக்கத்தில் வந்தவுடன், “உனக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவன், “எஜமானே, தயவுசெய்து எனக்குப் பார்வை கொடுங்கள்” என்று சொன்னான்.  அதற்கு இயேசு, “உனக்குப் பார்வை கிடைக்கட்டும்; உன் விசுவாசம் உன்னைக் குணமாக்கியிருக்கிறது” என்று சொன்னார். அந்த நொடியே அவன் பார்வை பெற்று, கடவுளை மகிமைப்படுத்திக்கொண்டே அவரைப் பின்பற்றிப் போனான். அதைப் பார்த்து, மக்கள் எல்லாரும் கடவுளைப் புகழ்ந்தார்கள்" (லூக்கா 18:35-43).

இரண்டு பார்வையற்றவர்களை இயேசு கிறிஸ்து குணப்படுத்துகிறார்: "இயேசு அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்துகொண்டிருந்தபோது, கண் தெரியாத இரண்டு பேர், “தாவீதின் மகனே, எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்” என்று கத்திக்கொண்டே அவர் பின்னால் போனார்கள்.  அவர் வீட்டுக்குள் போன பின்பு, கண் தெரியாத அந்த ஆட்கள் அவரிடம் வந்தார்கள்; இயேசு அவர்களிடம், “என்னால் உங்களுக்குப் பார்வை கொடுக்க முடியுமென்று நம்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “ஆமாம், எஜமானே” என்று சொன்னார்கள்.   அப்போது அவர்களுடைய கண்களைத் தொட்டு, “உங்கள் விசுவாசத்தின்படியே உங்களுக்கு நடக்கட்டும்” என்று சொன்னார்.  உடனே அவர்களுக்குப் பார்வை கிடைத்தது. இயேசு அவர்களிடம், “இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாதபடி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்” என்று கண்டிப்புடன் சொன்னார்.  ஆனால் அவர்கள் வெளியே போய், அந்தப் பகுதியிலிருந்த எல்லாருக்கும் அவரைப் பற்றிச் சொன்னார்கள்" (மத்தேயு 9:27-31).

இயேசு காது கேளாத ஊமையைக் குணப்படுத்துகிறார்: "பின்பு, இயேசு தீருவைவிட்டு சீதோன் வழியாகவும் தெக்கப்போலி வழியாகவும் கலிலேயா கடற்கரைக்குப் போனார். இங்கே, காது கேட்காதவனும், பேச்சுக் குறைபாடு உள்ளவனுமான ஒருவனை அவரிடம் கொண்டுவந்து அவன்மேல் கைகளை வைக்கும்படி சிலர் கெஞ்சிக் கேட்டார்கள்.  அப்போது அவர், கூட்டத்தாரைவிட்டு அவனைத் தனியாகக் கூட்டிக்கொண்டு போய் அவனுடைய காதுகளில் தன் விரல்களை வைத்து, உமிழ்ந்து, பின்பு அவனுடைய நாக்கைத் தொட்டார். அதன் பின்பு, வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, பெருமூச்சுவிட்டு, “எப்பத்தா” என்று சொன்னார்; அதற்கு “திறக்கப்படு” என்று அர்த்தம்.  அப்போது அவனுடைய காதுகள் திறந்தன,+ அவனுடைய பேச்சுக் குறைபாடும் சரியாகி அவன் தெளிவாகப் பேச ஆரம்பித்தான்.  இந்த விஷயத்தைப் பரப்ப வேண்டாம் என்று அவர் அவர்களுக்குக் கட்டளையிட்டார்; ஆனால், அவர் பல தடவை சொல்லியும் இன்னும் அதிகமாகத்தான் அவர்கள் அதைப் பரப்பினார்கள். “எல்லாவற்றையும் இவர் எவ்வளவு அருமையாகச் செய்கிறார்! காது கேட்காதவர்களைக்கூட கேட்க வைக்கிறார், பேச முடியாதவர்களைக்கூட பேச வைக்கிறார்!” என்று மிகுந்த ஆச்சரியத்தோடு சொன்னார்கள்" (மார்க் 7:31-37).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு குஷ்டரோகியை குணமாக்குகிறார்: "தொழுநோயாளி ஒருவன் அவரிடம் வந்து மண்டிபோட்டு, “உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால், என்னைச் சுத்தமாக்க முடியும்” என்று சொல்லிக் கெஞ்சினான். அப்போது, அவர் மனம் உருகி, தன் கையை நீட்டி அவனைத் தொட்டு, “எனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது, நீ சுத்தமாகு” என்று சொன்னார். உடனே தொழுநோய் மறைந்து, அவன் சுத்தமானான்" (மாற்கு 1:40-42).

பத்து தொழுநோயாளிகளை குணப்படுத்துதல்: "அவர் எருசலேமுக்குப் போகும்போது, சமாரியா மற்றும் கலிலேயாவின் எல்லை வழியாகப் போனார்.  அவர் ஒரு கிராமத்துக்குள் நுழைந்தபோது, தொழுநோயாளிகள் பத்துப் பேர் அவரைப் பார்த்தார்கள். தூரத்திலிருந்த அவர்கள் எழுந்து நின்று,  “இயேசுவே, போதகரே, எங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்!” என்று சத்தமாகச் சொன்னார்கள்.  அவர் அவர்களைப் பார்த்தபோது, “நீங்கள் போய் குருமார்களிடம் உங்களைக் காட்டுங்கள்” என்று சொன்னார். அவர்கள் போய்க்கொண்டிருந்தபோதே சுத்தமானார்கள்.  அவர்களில் ஒருவன் தான் குணமானதைப் பார்த்து, சத்தமாகக் கடவுளை மகிமைப்படுத்திக்கொண்டே திரும்பி வந்தான்.  பின்பு, இயேசுவின் காலில் விழுந்து அவருக்கு நன்றி சொன்னான்; அவன் ஒரு சமாரியன்.  அப்போது இயேசு, “பத்துப் பேர் சுத்தமாக்கப்பட்டார்களே, மற்ற ஒன்பது பேர் எங்கே?  வெளிதேசத்தைச் சேர்ந்த இவனைத் தவிர வேறு யாருமே கடவுளை மகிமைப்படுத்துவதற்குத் திரும்பி வரவில்லையா?” என்று கேட்டார்.  பிறகு, “நீ எழுந்து போ; உன் விசுவாசம் உன்னைக் குணமாக்கியிருக்கிறது” என்று சொன்னார்" (லூக்கா 17:11-19).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முடக்குவாதத்தை குணமாக்குகிறார்: "இதற்குப் பின்பு யூதர்களின் பண்டிகை ஒன்று வந்தது, அப்போது இயேசு எருசலேமுக்குப் போனார். எருசலேமில் ‘ஆட்டு நுழைவாசலுக்கு’ பக்கத்தில், எபிரெய மொழியில் பெத்சதா என்று அழைக்கப்பட்ட ஒரு குளம் இருந்தது. அந்தக் குளத்தைச் சுற்றி ஐந்து மண்டபங்கள் இருந்தன. ஏராளமான நோயாளிகளும் பார்வை இல்லாதவர்களும் கால் ஊனமானவர்களும் கை கால் சூம்பியவர்களும் அந்த மண்டபங்களில் படுத்துக்கிடந்தார்கள். அங்கே 38 வருஷங்களாக வியாதியால் அவதிப்பட்டுக்கொண்டிருந்த ஒருவரும் இருந்தார். அவர் அங்கே படுத்திருப்பதை இயேசு பார்த்தார்; அவர் ரொம்பக் காலமாக வியாதிப்பட்டிருப்பதைத் தெரிந்துகொண்டு, “நீங்கள் குணமாக விரும்புகிறீர்களா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அந்த நோயாளி, “ஐயா, குளத்து நீர் கலங்கும்போது என்னை அதில் இறக்கிவிட யாரும் இல்லை; நான் இறங்குவதற்குள் வேறு யாராவது எனக்கு முன்னால் இறங்கிவிடுகிறார்கள்” என்று சொன்னார். அப்போது இயேசு, “எழுந்து, உங்கள் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடங்கள்” என்று சொன்னார். உடனே அந்த மனிதர் குணமடைந்து, தன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தார்" (யோவான் 5:1-9).

இயேசு கிறிஸ்து வலிப்பு நோயை குணப்படுத்துகிறார்: “கூட்டத்தாரை நோக்கி அவர்கள் போனபோது, ஒருவன் அவர் முன்னால் வந்து மண்டிபோட்டு,  “ஐயா, என் மகனுக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்; அவன் காக்காய்வலிப்பினால் அவதிப்படுகிறான்; அவனுடைய நிலைமை மோசமாக இருக்கிறது; அடிக்கடி தண்ணீரிலும் நெருப்பிலும் விழுந்துவிடுகிறான்; நான் அவனை உங்கள் சீஷர்களிடம் கூட்டிக்கொண்டு வந்தேன், ஆனால் அவர்களால் குணமாக்க முடியவில்லை” என்று சொன்னான்.  அப்போது இயேசு, “விசுவாசமில்லாத சீர்கெட்ட தலைமுறையே, நான் இன்னும் எத்தனை காலம்தான் உங்களோடு இருக்க வேண்டுமோ? எத்தனை காலம்தான் உங்களைச் சகித்துக்கொள்ள வேண்டுமோ?” என்று சொல்லிவிட்டு, “அவனை என்னிடம் கொண்டுவாருங்கள்” என்றார்.  பின்பு, அந்தப் பையனைப் பிடித்திருந்த பேயை இயேசு அதட்டினார், அது அவனைவிட்டுப் போனது, அந்த நொடியே அவன் குணமானான்.  அதன் பின்பு சீஷர்கள் இயேசுவிடம் தனியாக வந்து, “எங்களால் ஏன் அந்தப் பேயை விரட்ட முடியவில்லை?” என்று கேட்டார்கள்.  அதற்கு அவர், “உங்கள் விசுவாசம் குறைவாக இருப்பதுதான் அதற்குக் காரணம்; உண்மையாகவே உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், உங்களுக்குக் கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால்கூட இந்த மலையைப் பார்த்து, ‘இங்கிருந்து பெயர்ந்து அங்கே போ’ என்று சொன்னால், அது பெயர்ந்துபோகும்; உங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இருக்காது” என்று சொன்னார்” (மத்தேயு 17:14-20).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு அதிசயத்தை அறியாமல் செய்கிறார்: "இயேசு போய்க்கொண்டிருந்தபோது மக்கள் கூட்டம் அவரை நெருக்கித்தள்ளியது.  ஒரு பெண் 12 வருஷங்களாக இரத்தப்போக்கினால் அவதிப்பட்டுக்கொண்டிருந்தாள்; யாராலும் அவளைக் குணமாக்க முடியவில்லை.  அவள் அவருக்குப் பின்னால் போய் அவருடைய மேலங்கியின் ஓரத்தைத் தொட்டாள். உடனே அவளுடைய இரத்தப்போக்கு நின்றது.  அப்போது இயேசு, “யார் என்னைத் தொட்டது?” என்று கேட்டார். எல்லாரும் மறுத்தபோது பேதுரு அவரிடம், “போதகரே, மக்கள் உங்களைச் சுற்றிலும் நெருக்கிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்” என்று சொன்னார்.  ஆனால் இயேசு, “யாரோ என்னைத் தொட்டார்கள்; என்னிடமிருந்து வல்லமை வெளியேறியது எனக்குத் தெரியும்” என்று சொன்னார்.  தான் இனியும் மறைந்திருக்க முடியாது என்பதை அந்தப் பெண் உணர்ந்து, நடுக்கத்தோடு அவர் முன்னால் வந்து மண்டிபோட்டாள்; அவரைத் தொட்டதற்கான காரணத்தையும் தான் உடனடியாகக் குணமானதையும் பற்றி அங்கிருந்த எல்லா மக்களுக்கு முன்பாகவும் சொன்னாள்.   இயேசு அவளிடம், “மகளே, உன் விசுவாசம் உன்னைக் குணமாக்கியிருக்கிறது; சமாதானமாகப் போ” என்று சொன்னார்" (லூக்கா 8:42-48).

இயேசு கிறிஸ்து தூரத்திலிருந்து குணப்படுத்துகிறார்: "மக்களுக்குச் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் அவர் சொல்லி முடித்த பிறகு கப்பர்நகூமுக்குள் போனார்.  படை அதிகாரியான ஒருவருக்குப் பிரியமான வேலைக்காரன் வியாதிப்பட்டு, சாகிற நிலையில் இருந்தான்.  இயேசுவைப் பற்றி அந்தப் படை அதிகாரி கேள்விப்பட்டபோது தன்னுடைய வேலைக்காரனைக் காப்பாற்ற வரும்படி கேட்டுக்கொள்வதற்காக யூதர்களுடைய பெரியோர்களில் சிலரை அவரிடம் அனுப்பினார்.  அவர்கள் இயேசுவிடம் போய் மிகவும் கெஞ்சி, “நீங்கள் இந்த உதவியைச் செய்வதற்கு இவர் தகுதியானவர்.  ஏனென்றால், இவர் நம்முடைய மக்களை நேசிக்கிறார்; இங்கே ஒரு ஜெபக்கூடத்தையும் கட்டித் தந்திருக்கிறார்” என்று சொன்னார்கள்.  அதனால், இயேசு அவர்களோடு போனார். ஆனால், அந்த வீட்டுக்குச் சற்றுத் தூரத்தில் அவர் வந்துகொண்டிருந்தபோதே, படை அதிகாரி தன் நண்பர்களை அனுப்பி, “ஐயா, உங்களுக்குச் சிரமம் வேண்டாம்; நீங்கள் என்னுடைய வீட்டுக்குள் அடியெடுத்து வைப்பதற்கு எனக்கு எந்தத் தகுதியும் இல்லை. உங்களை வந்து பார்ப்பதற்கும்கூட தகுதி இல்லை. அதனால், ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள், என் வேலைக்காரன் குணமாகட்டும்.  நான் அதிகாரம் உள்ளவர்களின் கீழ் வேலை செய்தாலும், என் அதிகாரத்துக்குக் கீழும் படைவீரர்கள் இருக்கிறார்கள்; நான் அவர்களில் ஒருவனிடம் ‘போ!’ என்றால் போகிறான், இன்னொருவனிடம் ‘வா!’ என்றால் வருகிறான்; என் அடிமையிடம் ‘இதைச் செய்!’ என்றால் செய்கிறான்” என்று சொல்லச் சொன்னார்.  அதைக் கேட்டு இயேசு ஆச்சரியப்பட்டு, தன் பின்னால் வந்துகொண்டிருந்த கூட்டத்தாரிடம் திரும்பி, “நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன், இஸ்ரவேலில்கூட இப்பேர்ப்பட்ட விசுவாசத்தை நான் பார்த்ததில்லை” என்று சொன்னார்.  அவரிடம் அனுப்பப்பட்டவர்கள் வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தபோது, அந்த வேலைக்காரன் குணமாகியிருந்ததைப் பார்த்தார்கள்" (லூக்கா 7:1-10).

இயேசுகிறிஸ்து 18 வருடங்களாக ஊனமுற்ற ஒரு பெண்ணை குணப்படுத்தினார்: "பின்பு, ஓய்வுநாளில் ஒரு ஜெபக்கூடத்தில் அவர் கற்பித்துக்கொண்டிருந்தார்.  பேய் பிடித்திருந்ததால் 18 வருஷங்களாக உடல்நலப் பிரச்சினையோடு தவித்துவந்த ஒரு பெண் அங்கே இருந்தாள். கொஞ்சமும் நிமிர முடியாதளவு அவளுக்குக் கூன் விழுந்திருந்தது.  இயேசு அவளைப் பார்த்தபோது, “பெண்ணே, உன் உடல்நலப் பிரச்சினையிலிருந்து நீ விடுதலை பெற்றாய்” என்று அவளிடம் சொல்லி,  அவள்மேல் தன்னுடைய கைகளை வைத்தார். உடனே அவள் நிமிர்ந்து நின்று, கடவுளை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தாள்.  இயேசு ஓய்வுநாளில் குணப்படுத்தியதால் ஜெபக்கூடத் தலைவனுக்கு அவர்மேல் பயங்கர கோபம் வந்தது. அதனால் கூட்டத்தாரிடம், “வேலை செய்வதற்கு ஆறு நாட்கள் இருக்கிறதே; அந்த நாட்களில் வந்து குணமடையுங்கள், ஓய்வுநாளில் கூடாது” என்று சொன்னான்.  அதற்கு இயேசு, “வெளிவேஷக்காரர்களே, ஓய்வுநாளில் நீங்கள் யாரும் உங்களுடைய காளையையோ கழுதையையோ தொழுவத்திலிருந்து அவிழ்த்துப்போய் அதற்குத் தண்ணீர் காட்ட மாட்டீர்களா? அப்படியானால், சாத்தான் 18 வருஷங்களாகக் கட்டி வைத்திருந்த ஆபிரகாமின் மகளான இந்தப் பெண்ணை இந்தக் கட்டிலிருந்து ஓய்வுநாளில் விடுதலை செய்யக் கூடாதா?” என்று கேட்டார்.  அவர் இப்படிக் கேட்டபோது, அவரை எதிர்த்த எல்லாரும் வெட்கப்பட்டுப்போனார்கள். ஆனால், கூட்டத்தார் எல்லாரும் அவர் செய்த அற்புதமான செயல்களையெல்லாம் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டார்கள்" (லூக்கா 13:10-17).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஃபீனிசியப் பெண்ணின் மகளைக் குணப்படுத்துகிறார்: "பின்பு, இயேசு அங்கிருந்து புறப்பட்டு தீரு, சீதோன் பகுதிக்குப் போனார்.  அந்தப் பகுதியைச் சேர்ந்த பெனிக்கேயப் பெண் ஒருத்தி அவரிடம் வந்து, “எஜமானே, தாவீதின் மகனே, எனக்கு இரக்கம் காட்டுங்கள்; என்னுடைய மகளைப் பேய் பிடித்து ஆட்டுகிறது” என்று கதறினாள்.  ஆனால், இயேசு அவளிடம் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை. அதனால், அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “இவள் நம் பின்னால் கதறிக்கொண்டே வருகிறாள், இவளை அனுப்பிவிடுங்கள்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள்.  அதற்கு அவர், “கடவுள் என்னை எல்லா மக்களிடமும் அனுப்பவில்லை, வழிதவறிப்போன ஆடுகளைப் போல் இருக்கிற இஸ்ரவேல் மக்களிடம்தான் அனுப்பியிருக்கிறார்” என்று சொன்னார்.  அப்போது, அந்தப் பெண் அவர் முன்னால் மண்டிபோட்டு, “ஐயா, எனக்கு உதவி செய்யுங்கள்!” என்று கேட்டாள்.  அதற்கு அவர், “பிள்ளைகளின் ரொட்டியை எடுத்து நாய்க்குட்டிகளுக்குப் போடுவது சரியல்ல” என்று சொன்னார்.  அவளோ, “உண்மைதான், ஐயா; ஆனால், எஜமானுடைய மேஜையிலிருந்து விழுகிற துணுக்குகளை நாய்க்குட்டிகள் சாப்பிடுமே” என்று சொன்னாள்.  அப்போது இயேசு, “பெண்ணே, உனக்கு எவ்வளவு விசுவாசம்! நீ விரும்புகிறபடியே நடக்கட்டும்” என்று சொன்னார். அந்த நொடியே அவளுடைய மகள் குணமானாள்" (மத்தேயு 15:21-28).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு புயலை நிறுத்துகிறார்: "பின்பு, அவர் ஒரு படகில் ஏறியபோது சீஷர்களும் அவரோடு ஏறினார்கள்.  அப்போது, கடலில் பயங்கர புயல்காற்று வீசியது; பெரிய அலைகள் அடித்ததால் படகு தண்ணீரால் நிரம்ப ஆரம்பித்தது; அவரோ தூங்கிக்கொண்டிருந்தார்.  சீஷர்கள் வந்து அவரை எழுப்பி, “எஜமானே, காப்பாற்றுங்கள், நாம் சாகப்போகிறோம்!” என்று சொன்னார்கள்.  ஆனால் அவர், “விசுவாசத்தில் குறைவுபடுகிறவர்களே, ஏன் இப்படிப் பயப்படுகிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். பின்பு எழுந்து, காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார்; அப்போது, மிகுந்த அமைதி உண்டானது.  அவர்கள் பிரமித்துப்போய், “இவர் உண்மையில் யார்? காற்றும் கடலும்கூட இவருக்கு அடங்கிவிடுகின்றனவே!” என்று சொன்னார்கள்" (மத்தேயு 8:23-27). இந்த அதிசயம் பூமியில் சொர்க்கத்தில் இனி புயல்களோ வெள்ளமோ ஏற்படாது என்பதை நிரூபிக்கிறது.

இயேசு கிறிஸ்து கடலில் நடக்கிறார்: "கூட்டத்தாரை அனுப்பிய பின்பு, ஜெபம் செய்வதற்காகத் தனியே ஒரு மலைக்கு அவர் போனார். பொழுது சாய்ந்தபோது அவர் அங்கே தனியாக இருந்தார். இதற்குள், படகு கரையிலிருந்து ரொம்பத் தூரம் போயிருந்தது. எதிர்க்காற்று வீசியதால் அது அலைகளினால் அலைக்கழிக்கப்பட்டது;  நான்காம் ஜாமத்தில், அவர்களை நோக்கி அவர் கடல்மேல் நடந்து வந்தார்.  அவர் கடல்மேல் நடந்து வருவதை சீஷர்கள் பார்த்தபோது கலக்கமடைந்தார்கள்; “ஏதோ மாய உருவம்!” என்று சொல்லி அலறினார்கள்.  உடனே இயேசு அவர்களிடம், “தைரியமாக இருங்கள், நான்தான்; பயப்படாதீர்கள்” என்று சொன்னார்.  அப்போது பேதுரு அவரிடம், “எஜமானே, நீங்களா? அப்படியானால், நானும் தண்ணீர்மேல் நடந்து உங்களிடம் வருவதற்குக் கட்டளையிடுங்கள்” என்று சொன்னார்.  அதற்கு அவர், “வா!” என்று சொன்னார். பேதுருவும் படகிலிருந்து இறங்கித் தண்ணீர்மேல் நடந்து இயேசுவை நோக்கிப் போனார்.  ஆனால், புயல்காற்றைப் பார்த்ததும் பயந்துபோய்த் தண்ணீரில் மூழ்க ஆரம்பித்தார்; அப்போது, “எஜமானே, என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்!” என்று அலறினார்.  உடனே இயேசு தன் கையை நீட்டி அவரைப் பிடித்துக்கொண்டு, “விசுவாசத்தில் குறைவுபட்டவனே, ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்?”+ என்று கேட்டார்.  அவர்கள் படகில் ஏறிய பிறகு புயல்காற்று அடங்கியது.  படகில் இருந்தவர்கள் அவர் முன்னால் தலைவணங்கி, “நீங்கள் உண்மையிலேயே கடவுளுடைய மகன்தான்” என்று சொன்னார்கள்" (மத்தேயு 14:23-33).

அற்புதமான மீன்வளம்: "ஒருசமயம் கெனேசரேத்து ஏரி பக்கத்தில் நின்று கடவுளுடைய வார்த்தையை அவர் கற்பித்துக்கொண்டிருந்தார்; அதைக் கேட்டுக்கொண்டிருந்த கூட்டத்தார் அவரை நெருக்கித்தள்ள ஆரம்பித்தார்கள்.  அப்போது, ஏரிக்கரையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு படகுகளை அவர் பார்த்தார். மீனவர்கள் அவற்றைவிட்டு இறங்கி தங்களுடைய வலைகளை அலசிக்கொண்டிருந்தார்கள்.  அந்தப் படகுகள் ஒன்றில் அவர் ஏறினார், அது சீமோனுடைய படகு; அதைக் கரையிலிருந்து சற்றுத் தள்ளும்படி அவரைக் கேட்டுக்கொண்டார். பின்பு, அந்தப் படகில் உட்கார்ந்துகொண்டே கூட்டத்தாருக்குக் கற்பிக்க ஆரம்பித்தார்.  அவர் பேசி முடித்தபோது சீமோனிடம், “ஆழமான இடத்துக்குப் படகைக் கொண்டுபோய், உங்கள் வலைகளைப் போட்டு மீன்பிடியுங்கள்” என்று சொன்னார்.  ஆனால் சீமோன் அவரைப் பார்த்து, “போதகரே, ராத்திரி முழுவதும் நாங்கள் பாடுபட்டும் ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை; இருந்தாலும், நீங்கள் சொல்வதால் வலைகளைப் போடுகிறேன்” என்று சொன்னார்.  அதன்படியே, அவர்கள் வலைகளைப் போட்டபோது ஏராளமான மீன்கள் சிக்கின. சொல்லப்போனால், அவர்களுடைய வலைகளே கிழிய ஆரம்பித்தன.  அதனால், இன்னொரு படகிலிருந்த தங்கள் கூட்டாளிகளிடம் சைகை காட்டி உதவிக்கு வரச் சொல்லிக் கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் வந்து இரண்டு படகுகளையும் மீன்களால் நிரப்பினார்கள், அப்போது அவை மூழ்கிவிடும்போல் ஆகிவிட்டன.  இதைப் பார்த்து சீமோன் பேதுரு இயேசுவின் காலில் விழுந்து, “எஜமானே, நான் ஒரு பாவி, என்னைவிட்டுப் போய்விடுங்கள்” என்று சொன்னார்.  அத்தனை மீன்களைப் பிடித்ததைப் பார்த்து அவரும் அவரோடு இருந்தவர்களும் மலைத்துப்போயிருந்தார்கள்.  சீமோனுடைய கூட்டாளிகளான செபெதேயுவின் மகன்கள் யாக்கோபும் யோவானும்கூட மலைத்துப்போயிருந்தார்கள். ஆனால் சீமோனிடம் இயேசு, “பயப்படாதே. இனிமேல் நீ மனுஷர்களை உயிரோடு பிடிப்பாய்” என்று சொன்னார்.  அவர்கள் தங்களுடைய படகுகளைக் கரைசேர்த்த பின்பு, எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு அவரைப் பின்பற்றிப் போனார்கள்" (லூக்கா 5: 1-11).

இயேசு கிறிஸ்து அப்பங்களை பெருக்குகிறார்: "இதற்குப் பின்பு திபேரியா கடலின், அதாவது கலிலேயா கடலின், அக்கரைக்கு இயேசு போனார். நோயாளிகளை அவர் அற்புதமாகக் குணமாக்கியதைப் பார்த்து ஒரு பெரிய கூட்டம் அவருக்குப் பின்னாலேயே போனது. அதனால் இயேசு ஒரு மலைமேல் ஏறிப்போய், அங்கே தன்னுடைய சீஷர்களோடு உட்கார்ந்தார்.  யூதர்களுடைய பஸ்கா பண்டிகை சீக்கிரத்தில் வரவிருந்தது.  இயேசு தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து, தன்னிடம் வந்துகொண்டிருந்த பெரிய கூட்டத்தைப் பார்த்து, “இந்த ஜனங்கள் சாப்பிடுவதற்கு ரொட்டிகளை எங்கே வாங்கலாம்?” என்று பிலிப்புவிடம் கேட்டார்.  தான் என்ன செய்யப்போகிறார் என்று தெரிந்திருந்தும் பிலிப்புவைச் சோதிப்பதற்காக இப்படிக் கேட்டார்.  அதற்கு பிலிப்பு, “ஆளுக்குக் கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டுமென்றாலும், 200 தினாரியுவுக்கு ரொட்டிகளை வாங்கினால்கூட போதாதே” என்று சொன்னார்.  அவருடைய சீஷர்களில் ஒருவரும் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனுமாகிய அந்திரேயா அவரிடம்,  “இதோ, இங்கிருக்கிற ஒரு சிறுவனிடம் ஐந்து பார்லி ரொட்டிகளும் இரண்டு சிறிய மீன்களும் இருக்கின்றன. ஆனால், இத்தனை பேருக்கு அது எப்படிப் போதும்?” என்று கேட்டார். அப்போது இயேசு, “இவர்களை உட்கார வையுங்கள்” என்று சொன்னார். அந்த இடத்தில் நிறைய புல் இருந்ததால் அவர்கள் உட்கார்ந்தார்கள். அவர்களில் சுமார் 5,000 ஆண்கள் இருந்தார்கள்.  இயேசு ரொட்டிகளை எடுத்து, கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லி, அங்கே உட்கார்ந்திருந்தவர்களுக்குக் கொடுத்தார். அதேபோல், அந்தச் சிறிய மீன்களையும் அவர்களுக்குக் கொடுத்தார். அவர்கள் வேண்டுமளவுக்குச் சாப்பிட்டார்கள்.  எல்லாரும் வயிறார சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அவர் தன்னுடைய சீஷர்களிடம், “எதுவும் வீணாகாதபடி, மீதியான ரொட்டித் துண்டுகளைச் சேகரியுங்கள்” என்று சொன்னார்.  அதனால், மக்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு, அந்த ஐந்து பார்லி ரொட்டிகளில் மீதியான துண்டுகளை 12 கூடைகள் நிறைய சேகரித்தார்கள். அவர் செய்த அடையாளங்களை மக்கள் பார்த்தபோது, “இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டிய தீர்க்கதரிசி நிச்சயமாகவே இவர்தான்” என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள்.  அவர்கள் வந்து தன்னைப் பிடித்து ராஜாவாக்கப்போகிறார்கள் என்பதை இயேசு தெரிந்துகொண்டு, அந்த இடத்தைவிட்டு மறுபடியும் மலைக்குத் தனியாகப் போனார்" (யோவான் 6:1-15). பூமி முழுவதும் உணவு மிகுதியாக இருக்கும் (சங்கீதம் 72:16; ஏசாயா 30:23).

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விதவையின் மகனை உயிர்த்தெழுப்புகிறார்: "பின்பு, நாயீன் என்ற நகரத்துக்கு அவர் பயணம் செய்தார். அவருடைய சீஷர்களும் ஏராளமான மக்களும் அவரோடு பயணம் செய்தார்கள்.  அந்த நகரத்தின் வாசலுக்குப் பக்கத்தில் அவர் வந்தபோது, இறந்துபோன ஒருவனைச் சிலர் தூக்கிக்கொண்டு வந்தார்கள். அவன் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு ஒரே மகன். அவளோ ஒரு விதவை. அந்த நகரத்தைச் சேர்ந்த ஏராளமான மக்கள் அவளோடு வந்தார்கள்.  இயேசு அவளைப் பார்த்தபோது, மனம் உருகி, “அழாதே” என்று சொன்னார். பின்பு, பாடைக்குப் பக்கத்தில் போய் அதைத் தொட்டார். அதைத் தூக்கிக்கொண்டு வந்தவர்கள் அப்படியே நின்றார்கள். அப்போது அவர், “இளைஞனே, நான் உனக்குச் சொல்கிறேன், எழுந்திரு!” என்று சொன்னார். இறந்துபோனவன் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச ஆரம்பித்தான்; பின்பு, இயேசு அவனை அவனுடைய அம்மாவிடம் ஒப்படைத்தார். அங்கிருந்த எல்லாரும் பயந்துபோனார்கள்; “பெரிய தீர்க்கதரிசி ஒருவர் நம் மத்தியில் தோன்றியிருக்கிறார்” என்றும், “கடவுள் தன்னுடைய மக்கள்மேல் கவனத்தைத் திருப்பியிருக்கிறார்” என்றும் சொல்லி கடவுளை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். அவரைப் பற்றிய இந்தச் செய்தி யூதேயா முழுவதும் அதன் சுற்றுப்புறம் முழுவதும் பரவியது" (லூக்கா 7:11-17).

இயேசு கிறிஸ்து, யாயிரஸின் மகளை உயிர்த்தெழுப்புகிறார்: "அவர் பேசிக்கொண்டிருந்தபோதே, ஜெபக்கூடத் தலைவரின் வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, “உங்கள் மகள் இறந்துவிட்டாள்! போதகரை இனி தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்” என்று சொன்னான். இயேசு அதைக் கேட்டு யவீருவிடம், “பயப்படாதே, விசுவாசம் வை; அவள் பிழைப்பாள்” என்று சொன்னார்.  அவர் யவீருவின் வீட்டுக்கு வந்தபோது பேதுருவையும் யோவானையும் யாக்கோபையும் அந்தச் சிறுமியின் அப்பாவையும் அம்மாவையும் தவிர வேறு யாரையும் தன்னோடு உள்ளே வர அனுமதிக்கவில்லை. மக்கள் எல்லாரும் அவளுக்காக அழுதுகொண்டும் நெஞ்சில் அடித்துக்கொண்டும் இருந்தார்கள். அதனால் அவர், “அழாதீர்கள். அவள் சாகவில்லை, தூங்கிக்கொண்டிருக்கிறாள்” என்று சொன்னார். அவள் இறந்துவிட்டாள் என்பது அவர்களுக்குத் தெரிந்திருந்ததால் எல்லாரும் அவரைப் பார்த்து ஏளனமாகச் சிரிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால், அவர் அந்தச் சிறுமியின் கையைப் பிடித்து, “சிறுமியே, எழுந்திரு!” என்றார். அப்போது அவளுக்கு உயிர் திரும்ப வந்தது, உடனே எழுந்துகொண்டாள்; சாப்பிட அவளுக்கு ஏதாவது கொடுக்கும்படி அவர் கட்டளையிட்டார். அவளுடைய பெற்றோர் சந்தோஷத்தில் திக்குமுக்காடிப்போனார்கள். ஆனால், நடந்த விஷயத்தை யாருக்கும் சொல்ல வேண்டாமென்று அவர்களுக்கு அவர் கட்டளையிட்டார்" (லூக்கா 8:49-56).

நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு இறந்த தனது நண்பரான லாசரஸை இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுப்புகிறார்: "இயேசு இன்னும் கிராமத்துக்குள் வராமல், மார்த்தாள் தன்னைச் சந்தித்த இடத்திலேயே இருந்தார்.  மரியாளின் வீட்டில் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டிருந்த யூதர்கள், அவள் வேகமாக எழுந்து வெளியே போவதைப் பார்த்து, அழுவதற்காகக் கல்லறைக்குப் போகிறாள் என நினைத்துக்கொண்டு அவள் பின்னாலேயே போனார்கள். இயேசு இருந்த இடத்துக்கு மரியாள் வந்து, அவரைப் பார்த்ததும் அவருடைய காலில் விழுந்து, “எஜமானே, நீங்கள் இங்கே இருந்திருந்தால் என் சகோதரன் இறந்திருக்க மாட்டான்” என்று சொன்னாள். அவள் அழுவதையும் அவளோடு வந்த யூதர்கள் அழுவதையும் இயேசு பார்த்தபோது உள்ளம் குமுறினார், மனம் கலங்கினார். “அவனை எங்கே வைத்திருக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “எஜமானே, வந்து பாருங்கள்” என்று சொன்னார்கள். அப்போது, இயேசு கண்ணீர்விட்டார். அதனால் யூதர்கள், “பாருங்கள், அவன்மேல் இவருக்கு எவ்வளவு பாசம்!” என்று பேசிக்கொண்டார்கள். ஆனால் அவர்களில் வேறு சிலர், “குருடனுடைய கண்களைத் திறந்த இவரால் லாசருவின் சாவைத் தடுக்க முடியவில்லையா?” என்று கேட்டார்கள்.

இயேசு மறுபடியும் உள்ளத்தில் குமுறியபடி கல்லறைக்கு வந்தார். அது கல்லால் மூடப்பட்டிருந்த ஒரு குகை.  “இந்தக் கல்லை எடுத்துப் போடுங்கள்” என்று இயேசு சொன்னார். அப்போது, இறந்தவனின் சகோதரியான மார்த்தாள் அவரிடம், “எஜமானே, நான்கு நாளாகிவிட்டது, நாறுமே” என்று சொன்னாள். அதற்கு இயேசு, “நீ நம்பிக்கை வைத்தால் கடவுளுடைய மகிமையைப் பார்ப்பாய் என்று உனக்குச் சொன்னேன், இல்லையா?” என்று கேட்டார்.  பின்பு, அவர்கள் கல்லை எடுத்துப் போட்டார்கள். அதன்பின், இயேசு வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து, “தகப்பனே, என் ஜெபத்தைக் கேட்டதற்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறேன். நீங்கள் எப்போதும் என் ஜெபத்தைக் கேட்பீர்கள் என்று எனக்குத் தெரியும். ஆனால், நீங்கள்தான் என்னை அனுப்பினீர்கள் என்பதை இங்கே சுற்றி நிற்கிற மக்கள் நம்ப வேண்டும் என்பதற்காகவே இப்படி ஜெபம் செய்கிறேன்” என்று சொன்னார். இவற்றைச் சொன்ன பின்பு, “லாசருவே, வெளியே வா!” என்று சத்தமாகக் கூப்பிட்டார். அப்போது, இறந்தவன் உயிரோடு வெளியே வந்தான்; அவனுடைய கால்களும் கைகளும் துணிகளால் சுற்றப்பட்டிருந்தன. முகத்திலும் ஒரு துணி சுற்றப்பட்டிருந்தது. இயேசு அவர்களிடம், “இவனுடைய கட்டுகளை அவிழ்த்துவிடுங்கள், இவன் போகட்டும்” என்று சொன்னார்” (யோவான் 11:30-44).

கடைசி அதிசய மீன்வளம் (கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலுக்குப் பிறகு): "பொழுது விடியும் நேரத்தில், இயேசு கடற்கரையில் நின்றுகொண்டிருந்தார். ஆனால், அவர்தான் இயேசு என்பதைச் சீஷர்கள் புரிந்துகொள்ளவில்லை. இயேசு அவர்களிடம், “பிள்ளைகளே, உங்களிடம் சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “ஒன்றுமே இல்லை!” என்று சொன்னார்கள்.  அப்போது அவர், “படகின் வலது பக்கத்தில் வலையைப் போடுங்கள், உங்களுக்கு மீன் கிடைக்கும்” என்று சொன்னார். அவர்களும் வலையைப் போட்டார்கள், ஏராளமான மீன்கள் சிக்கின. அதனால், வலையை அவர்களால் இழுக்கக்கூட முடியவில்லை.  இயேசுவின் அன்புச் சீஷர் அதைப் பார்த்து, “அவர் நம் எஜமான்தான்!” என்று சீமோன் பேதுருவிடம் சொன்னார். பேதுரு அதைக் கேட்டதும், கழற்றி வைத்திருந்த மேலங்கியைப் போட்டுக்கொண்டு கடலில் குதித்தார்.  மற்ற சீஷர்களோ சிறிய படகில் இருந்தபடி, மீன்கள் நிறைந்த வலையை இழுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். ஏனென்றால், கரையிலிருந்து அவர்கள் வெகு தூரத்தில் இல்லை, சுமார் 300 அடி தூரத்தில்தான் இருந்தார்கள்" (ஜான் 21:4-8).

இயேசு கிறிஸ்து இன்னும் பல அற்புதங்களைச் செய்தார். அவை நம்முடைய விசுவாசத்தை பலப்படுத்துகின்றன, நம்மை ஊக்குவிக்கின்றன, பூமியில் இருக்கும் பல ஆசீர்வாதங்களைப் பற்றிய ஒரு பார்வையைப் பெறுகின்றன. அப்போஸ்தலன் யோவானின் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள், பூமியில் என்ன நடக்கும் என்பதற்கான உத்தரவாதமாக, இயேசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்களின் எண்ணிக்கையை மிகச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறார்: "இயேசு இன்னும் நிறைய காரியங்களைச் செய்தார். அவை ஒவ்வொன்றையும் எழுதினால், எழுதப்படும் சுருள்களை உலகமே கொள்ளாது என்று நினைக்கிறேன்" (யோவான் 21:25).

பைபிளின் அடிப்படை கற்பித்தல்

• கடவுளுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு: யெகோவா. நாம் மட்டும் யெகோவாவை மட்டுமே வணங்க வேண்டும்.நாம் முழு இருதயத்தோடும் கடவுளை நேசிக்க வேண்டும்: "எங்கள் கடவுளாகிய யெகோவாவே, நீங்கள் மகிமையும் மாண்பும் வல்லமையும் பெற்றுக்கொள்ளத் தகுதியானவர். ஏனென்றால், நீங்கள்தான் எல்லாவற்றையும் படைத்தீர்கள், உங்களுடைய விருப்பத்தின்படியே அவை உண்டாயின, படைக்கப்பட்டன” என்று சொன்னார்கள்" (ஏசாயா 42: 8, வெளிப்படுத்துதல் 4:11, மத்தேயு 22:37). கடவுள் ஒரு திரித்துவத்தை அல்ல (The Revealed Name; Worship Jehovah; In Congregation).

• இயேசு கிறிஸ்து அது கடவுளால் உருவாக்கப்பட்டது யார் கடவுளின் ஒரே மகனிடம் என்று அர்த்தத்தில் தேவனுடைய ஒரே மகன். இயேசு கிறிஸ்து சர்வவல்லமையுள்ள கடவுள் அல்ல, அவர் ஒரு திரித்துவத்தின் பாகமல்ல: "“மனிதகுமாரனை யாரென்று மக்கள் சொல்கிறார்கள்?” என்று சீஷர்களிடம் கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “சிலர் யோவான் ஸ்நானகர் என்றும், வேறு சிலர் எலியா என்றும், இன்னும் சிலர் எரேமியா அல்லது தீர்க்கதரிசிகளில் ஒருவர் என்றும் சொல்கிறார்கள்” என்றார்கள். “ஆனால், நீங்கள் என்னை யாரென்று சொல்கிறீர்கள்?” என்று அவர் கேட்டார். அதற்கு சீமோன் பேதுரு, “நீங்கள் கிறிஸ்து, உயிருள்ள கடவுளுடைய மகன்” என்று சொன்னார். அப்போது இயேசு, “யோனாவின் மகனான சீமோனே, நீ சந்தோஷமானவன். ஏனென்றால், இதை உனக்கு எந்த மனுஷனும் வெளிப்படுத்தவில்லை, என் பரலோகத் தகப்பன்தான் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்" (ஜான் 1:1-3 ; மத்தேயு 16:13-17) (Jesus Christ the Only Path; The King Jesus Christ).

• பரிசுத்த ஆவி கடவுளின் செயல்பாட்டு சக்தியாகும். அவர் ஒரு நபர் அல்ல: "அதோடு, நெருப்பு போன்ற நாவுகளை அவர்கள் பார்த்தார்கள்; அவை ஒவ்வொன்றும் பிரிந்துபோய் அங்கிருந்த ஒவ்வொருவர் மேலும் அமர்ந்தன" (அப்போஸ்தலர் 2: 3). பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு திரித்துவத்தின் பாகமல்ல.

• பைபிள் கடவுளுடைய வார்த்தை: "வேதவசனங்கள் எல்லாம் கடவுளுடைய சக்தியின் தூண்டுதலால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவை கற்றுக்கொடுப்பதற்கும், கண்டிப்பதற்கும், காரியங்களைச் சரிசெய்வதற்கும், கடவுளுடைய நீதிநெறியின்படி திருத்துவதற்கும் பிரயோஜனமுள்ளவையாக இருக்கின்றன. அதனால், கடவுளுடைய ஊழியன் எந்தவொரு நல்ல வேலையையும் செய்வதற்கு எல்லா திறமையையும், எல்லா விதமான தகுதிகளையும் பெற்றவனாக இருப்பான்" (2 தீமோத்தேயு 3:16,17). நாம் அதை வாசித்து, அதைப் படிக்க வேண்டும், அதை நம் வாழ்வில் பயன்படுத்துவோம் (சங்கீதம் 1:1-3) (Read the Bible Daily; பைபிள் போதனை (பைபிளில் தடைசெய்யப்பட்டது)).

• கிறிஸ்துவின் பலியில் விசுவாசம் மட்டுமே பாவங்களின் மன்னிப்பு மற்றும் இறந்தவர்களின் குணப்படுத்துதல் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் ஆகியவற்றை அனுமதிக்கிறது: "கடவுள் தன்னுடைய ஒரே மகன்மேல் விசுவாசம் வைக்கிற யாரும் அழிந்துபோகாமல் முடிவில்லாத வாழ்வைப் பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவரைத் தந்து, இந்தளவுக்கு உலகத்தின் மேல் அன்பு காட்டினார்" (யோவான் 3:16, மத்தேயு 20:28) (இயேசு கிறிஸ்துவின் மரண நினைவுச்சின்னம் (கட்டுரை); The Memorial of the Death of Jesus Christ (Slideshow)).

• தேவனுடைய ராஜ்யம் 1914-ல் பரலோகத்தில் நிறுவப்பட்டது பரலோக அரசாங்கம் ஒன்றை, மற்றும் அதன் ராஜா. அவருடைய அரசர் இயேசு கிறிஸ்து, அவருடன் புதிய எருசலேமில் 1,44,000 அரசர்களையும் ஆசாரியர்களையும் ஆட்சி புரிவார். இந்த பரலோக அரசாங்கம் மிகுந்த உபத்திரவத்தில் பூமியிலுள்ள அரசாங்கங்களை அழித்துவிடும். அவர் முழு பூமியையும் ஆட்சி செய்வார்: "அந்த ராஜாக்களின் காலத்தில், பரலோகத்தின் கடவுள் ஒரு ராஜ்யத்தை ஏற்படுத்துவார். அந்த ராஜ்யம் ஒருபோதும் அழியாது. அது எந்த ஜனத்தின் கையிலும் கொடுக்கப்படாது. அது மற்ற எல்லா ராஜ்யங்களையும் நொறுக்கி, அடியோடு அழித்துவிட்டு, அது மட்டும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்" (வெளிப்படுத்துதல் 12:7-12; 21:1-4; மத்தேயு 6:9-10; டேனியல் 2: 44) (The End of Patriotism; The King Jesus Christ; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• மரணம் வாழ்க்கைக்கு எதிர்மாறாக இருக்கிறது. ஆத்துமா சாகும் மற்றும் ஆவி (வாழ்க்கை சக்தி) மறைந்து: "அதிகாரிகளை நம்பாதீர்கள்,மற்ற மனிதர்களையும் நம்பாதீர்கள்.அவர்களால் உங்கள் உயிரைக் காப்பாற்ற முடியாது. அவர்களுடைய உயிர்சக்தி போய்விடுகிறது, அவர்கள் மண்ணுக்குத் திரும்புகிறார்கள். அதே நாளில் அவர்களுடைய யோசனைகள் அழிந்துபோகின்றன" (சங்கீதம் 146: 3,4; பிரசங்கி 3:19,20; 9:5,10).

• நீதிமான்களும் அநியாயக்காரரும் உயிர்த்தெழுப்பப்படுவார்கள் (யோவான் 5: 28,29, அப்போஸ்தலர் 24:15): "பின்பு, பெரிய வெள்ளைச் சிம்மாசனத்தையும் அதில் உட்கார்ந்திருக்கிறவரையும் பார்த்தேன். அவருக்கு முன்னால் பூமியும் வானமும் மறைந்துபோயின, இடம் தெரியாமல் காணாமல்போயின. இறந்துபோன பெரியவர்களும் சிறியவர்களும் சிம்மாசனத்துக்கு முன்னால் நிற்பதைப் பார்த்தேன். அப்போது சுருள்கள் திறக்கப்பட்டன. வாழ்வின் சுருள் என்ற வேறொரு சுருளும் திறக்கப்பட்டது. அந்தச் சுருள்களில் எழுதப்பட்டிருக்கிறபடியே, இறந்தவர்கள் தங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு பெற்றார்கள். கடல் தன்னிடம் இருக்கிற இறந்தவர்களை ஒப்படைத்தது; அதேபோல், மரணமும் கல்லறையும் தங்களிடம் இருக்கிற இறந்தவர்களை ஒப்படைத்தன. ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப தீர்ப்பு பெற்றார்கள்" (வெளிப்படுத்துதல் 20:11-13) அநீதியானவர்கள் பரதீஸில் உள்ள நடத்தைப்படி நியாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள் (மற்றும் அவர்களின் கடந்தகால நடத்தையின் அடிப்படையில் இல்லை) (The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous; The Administration of the Eartly Resurrection).

• 1,44,000 மனிதர்கள் மட்டுமே இயேசு கிறிஸ்துவுடன் பரலோகத்திற்குப் போவார்கள். வெளிப்படுத்துதல் 7: 9-17-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திரள் கூட்டம், மிகுந்த உபத்திரவத்தை தப்பிப்பிழைக்கும், பூமியின் பரதீஸில் என்றென்றும் வாழப்போகிறவர்கள்: "பின்பு, முத்திரை போடப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை சொல்லப்படுவதைக் கேட்டேன். இஸ்ரவேல் வம்சத்தின் எல்லா கோத்திரங்களிலும் முத்திரை போடப்பட்டவர்கள் 1,44,000 பேர். (...) இதற்குப் பின்பு, எந்த மனிதனாலும் எண்ண முடியாதளவுக்குத் திரள் கூட்டமான மக்கள் சிம்மாசனத்துக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முன்னால் நிற்பதைப் பார்த்தேன்; அவர்கள் எல்லா தேசங்களையும் கோத்திரங்களையும் இனங்களையும் மொழிகளையும் சேர்ந்தவர்கள். அவர்கள் வெள்ளை உடைகளைப் போட்டுக்கொண்டு, கைகளில் குருத்தோலைகளைப் பிடித்திருந்தார்கள் (...) உடனடியாக நான், “எஜமானே, அது உங்களுக்குத்தான் தெரியும்” என்று சொன்னேன். அப்போது அவர், “இவர்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலிருந்து தப்பித்தவர்கள். தங்களுடைய உடைகளை ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தில் துவைத்து வெண்மையாக்கியவர்கள்" (வெளிப்படுத்துதல் 7:3-8; 14:1-5; 7:9-17) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• கடைசி நாட்களில் வாழ்கிறோம். மிகுந்த உபத்திரவம் கடைசி நாட்களின் முடிவாக இருக்கும் (மத்தேயு 24,25; மார்க் 13; லூக்கா 21; வெளிப்படுத்துதல் 19:11-21). கிறிஸ்துவின் பிரசன்னம் 1914 முதற்கொண்டு வெளிப்படையாகத் தொடங்கி. அது ஆயிரம் ஆண்டு முடிவில் முடிவடையும்: "பின்பு, அவர் ஒலிவ மலையில் உட்கார்ந்திருந்தார்; சீஷர்கள் அவரிடம் தனியாக வந்து, “இதெல்லாம் எப்போது நடக்கும், உங்களுடைய பிரசன்னத்துக்கும் இந்தச் சகாப்தத்தின் கடைசிக் கட்டத்துக்கும் அடையாளம் என்ன? எங்களுக்குச் சொல்லுங்கள்” என்று கேட்டார்கள்" (மத்தேயு 24: 3) (The Great Tribulation; The King Jesus Christ).

• பூமிக்குரிய பரதீஸாகும்: "அப்போது, சிம்மாசனத்திலிருந்து வந்த உரத்த குரல் ஒன்று, “இதோ! கடவுளுடைய கூடாரம் மனிதர்களோடு இருக்கும், அவர்களோடு அவர் குடியிருப்பார்; அவர்கள் அவருடைய மக்களாக இருப்பார்கள். கடவுளே அவர்களோடு இருப்பார். அவர்களுடைய கண்ணீரையெல்லாம் கடவுள் துடைத்துவிடுவார். இனிமேல் மரணம் இருக்காது, துக்கம் இருக்காது, அழுகை இருக்காது, வேதனை இருக்காது. முன்பு இருந்தவை ஒழிந்துபோய்விட்டன” என்று சொல்வதைக் கேட்டேன்" (ஏசாயா 11,35,65, வெளிப்படுத்துதல் 21:1-5) (The Release).

• கடவுள் தீமையை அனுமதித்தார். இது யெகோவாவின் பேரரசுரிமையின் சட்டபூர்வத்தன்மைக்கு சாத்தானின் சவாலுக்கு பதில் அளித்தது (ஆதியாகமம் 3: 1-6). மேலும் மனித உயிரிகளின் உத்தமத்தைக் குறித்து பிசாசின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் சொல்லவும் (யோபு 1: 7-12; 2: 1-6). துன்பத்தை ஏற்படுத்தும் கடவுள் அல்ல (யாக்கோபு 1:13). துன்பங்கள் நான்கு முக்கிய காரணிகளின் விளைவாக இருக்கின்றன:பிசாசுக்கு பொறுப்பு (ஆனால் எப்போதும் அல்ல) (யோபு 1: 7-12; 2: 1-6) (Satan Hurled). ஆதாமின் பாவஞ்செய்கிற எத்தனையோ பழக்கவழக்கங்களின் விளைவாக துன்பம் துன்பப்படுகிறதே, அது நம்மை வயோதிகத்திற்கும், நோயுக்கும், மரணத்திற்கும் வழிவகுக்கிறது (ரோமர் 5:12, 6:23). தவறான முடிவுகளை காயப்படுத்தலாம் (நம் பங்கில், அல்லது மற்றவர்களின்) (உபாகமம் 32: 5, ரோமர் 7:19). துரதிருஷ்டவசமான நிகழ்வுகளிலிருந்து துரதிருஷ்டம் வரலாம் எதிர்பாராத ("பிரசங்கி 9:11"). விதியின் அல்லது விதி ஒரு விவிலிய போதனை அல்ல, நல்லது அல்லது தீமை செய்ய நாம் "விதிக்கப்படவில்லை", ஆனால் சுதந்திரமான விருப்பத்தின் அடிப்படையில், நாம் "நல்ல" அல்லது "தீய" உபாகமம் 30:15).

• நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்று பைபிளில் எழுதப்பட்டதைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நலன்களைச் சேவை செய்ய வேண்டும் (மத்தேயு 28: 19,20) (The Baptism). ராஜ்யத்தின் சார்பாக இந்த உறுதியான நிலைப்பாடு, நற்செய்தியை அடிக்கடி அறிவிப்பதன் மூலம் பகிரங்கமாக நிரூபிக்கப்படுகிறது (மத்தேயு 24:14) (The Good News).

இது பைபிளில் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது

கொலைகார வெறுப்பு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது: "தன் சகோதரனை வெறுக்கிற ஒவ்வொருவனும் கொலைகாரன்தான். கொலைகாரன் எவனுக்கும் முடிவில்லாத வாழ்வு இல்லை என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்" (1 யோவான் 3:15). கொலை தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. மதக் கொலை என்பது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டுப்பற்று கொலை தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது: "அப்போது இயேசு அவரிடம், “உன் வாளை உறையில் போடு; வாளை எடுக்கிற எல்லாரும் வாளால் சாவார்கள்" (மத்தேயு 26:52) (The End of Patriotism).
திருட்டு தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது: "திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் இருக்க வேண்டும்; இல்லாதவர்களுக்குக் கொடுப்பதற்காக, தானே தன் கையால் பாடுபட்டு நேர்மையாக உழைக்க வேண்டும்" (எபேசியர் 4:28).
பொய் தடுக்கப்பட்டுள்ளது: "ஒருவரிடம் ஒருவர் பொய் சொல்லாதீர்கள். பழைய சுபாவத்தையும் அதற்குரிய பழக்கவழக்கங்களையும் களைந்துபோட்டு" (கொலோசெயர் 3:9).

பிற தடைகள்:

"அதனால், என் கருத்து இதுதான்: கடவுளிடம் திரும்புகிற மற்ற தேசத்து மக்களுக்கு நாம் கஷ்டம் கொடுக்கக் கூடாது. அதற்குப் பதிலாக, உருவச் சிலைகளால் தீட்டுப்பட்டதற்கும் பாலியல் முறைகேட்டுக்கும் நெரித்துக் கொல்லப்பட்டதற்கும் இரத்தத்துக்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும்" (அப்போஸ்தலர் 15:19,20,28,29).

பைபிளுக்கு முரணான மத நடைமுறைகள்: "சந்தையில் விற்கிற எந்த இறைச்சியையும் வாங்கிச் சாப்பிடுங்கள்; உங்கள் மனசாட்சி உறுத்தாமல் இருப்பதற்காக எதையும் விசாரிக்காதீர்கள். ஏனென்றால், “பூமியும் அதிலிருக்கிற அனைத்தும் யெகோவாவுக்குத்தான் சொந்தம்.” விசுவாசியாக இல்லாத ஒருவர் உங்களை விருந்துக்கு அழைக்கும்போது நீங்கள் போக விரும்பினால், உங்கள் முன்னால் வைக்கப்படுகிற எல்லாவற்றையும் சாப்பிடுங்கள்; உங்கள் மனசாட்சி உறுத்தாமல் இருப்பதற்காக எதையும் விசாரிக்காதீர்கள். ஆனால், “இது சிலைகளுக்குப் படைக்கப்பட்ட உணவு” என்று ஒருவன் உங்களிடம் சொன்னால், அவன் அப்படிச் சொன்னதற்காகவும் மனசாட்சி உறுத்தாமல் இருப்பதற்காகவும் அதைச் சாப்பிடாதீர்கள். உங்களுடைய மனசாட்சியைப் பற்றிச் சொல்லவில்லை, மற்றவனுடைய மனசாட்சியைப் பற்றித்தான் சொல்கிறேன். எனக்கு இருக்கும் சுதந்திரம் ஏன் இன்னொருவனுடைய மனசாட்சியால் நியாயந்தீர்க்கப்பட வேண்டும்? நான் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிச் சாப்பிட்டால், அப்படி நன்றி சொல்லிச் சாப்பிடுகிற அந்த உணவால் நான் ஏன் பழிப்பேச்சுக்கு ஆளாக வேண்டும்?" (1 கொரிந்தியர் 10:25-30).

"விசுவாசிகளாக இல்லாதவர்களோடு பிணைக்கப்படாதீர்கள். நீதிக்கும் அநீதிக்கும் என்ன உறவு இருக்கிறது? ஒளிக்கும் இருளுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது?  கிறிஸ்துவுக்கும் பொல்லாதவனுக்கும் என்ன இசைவு இருக்கிறது? விசுவாசியாக இருப்பவனுக்கும் விசுவாசியாக இல்லாதவனுக்கும் என்ன பொருத்தம் இருக்கிறது? கடவுளுடைய ஆலயத்துக்கும் சிலைகளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது? நாம் உயிருள்ள கடவுளின் ஆலயமாக இருக்கிறோமே; இதைப் பற்றித்தான் கடவுள், “நான் அவர்கள் நடுவில் தங்கியிருந்து, அவர்கள் நடுவில் நடப்பேன். நான் அவர்களுடைய கடவுளாக இருப்பேன், அவர்கள் என்னுடைய ஜனங்களாக இருப்பார்கள்” என்று சொன்னார். “‘அதனால், நீங்கள் அவர்களைவிட்டு வெளியே வாருங்கள், அவர்களிடமிருந்து பிரிந்துபோங்கள், அசுத்தமானதைத் தொடாதீர்கள்’; ‘அப்போது நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன்’ என்று யெகோவா சொல்கிறார்.” “‘அதோடு, நான் உங்களுக்குத் தகப்பனாக இருப்பேன், நீங்கள் எனக்கு மகன்களாகவும் மகள்களாகவும் இருப்பீர்கள்’ என்று சர்வவல்லமையுள்ளவரான யெகோவா* சொல்கிறார்" (2 கொரிந்தியர் 6:14-18).

விக்கிரகாராதனை செய்யாதே. எல்லா விக்கிரகாராத பொருட்களையோ (மத்தேயு 7: 13-23). மாயமந்திரத்தைச் செய்யாதீர்கள்... மேஜிக் தொடர்பான அனைத்து பொருட்களையும் அழிக்க (அப்போஸ்தலர் 19:19, 20).

விவிலிய நியமங்களை மதிக்காத மத விழாக்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்படக் கூடாது (1 கொரிந்தியர் 10: 20-22). படங்கள் அல்லது வன்முறை மற்றும் இழிவான படங்கள் பார்க்க வேண்டாம். மரிஜுவானா, போலால், புகையிலை, அதிகப்படியான ஆல்கஹால், orgies போன்ற சூதாட்ட, போதை மருந்து பயன்பாடுகளில்: "அதனால் சகோதரர்களே, கடவுள் கரிசனையுள்ளவராக இருப்பதால் உங்களைக் கெஞ்சிக் கேட்கிறேன். உங்களுடைய உடலை உயிருள்ளதும் பரிசுத்தமுள்ளதும் கடவுளுக்குப் பிரியமுள்ளதுமான பலியாக அர்ப்பணியுங்கள். சிந்திக்கும் திறனைப் பயன்படுத்தி அவருக்குப் பரிசுத்த சேவை செய்யுங்கள்" (ரோமர் 12: 1, மத்தேயு 5: 27-30, சங்கீதம் 11: 5).

பாலியல் ஒழுக்கக்கேடு: விபச்சாரம், திருமணமாகாத பாலினம் (ஆண் / பெண்), ஆண் மற்றும் பெண் ஓரினச்சேர்க்கை மற்றும் மோசமான பாலுணர்வு நடைமுறைகள்: "அநீதிமான்கள் கடவுளுடைய அரசாங்கத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று உங்களுக்குத் தெரியாதா? ஏமாந்துவிடாதீர்கள். பாலியல் முறைகேட்டில் ஈடுபடுகிறவர்கள், சிலையை வணங்குகிறவர்கள், மணத்துணைக்குத் துரோகம் செய்கிறவர்கள், ஆண் விபச்சாரக்காரர்கள், ஆண்களோடு உறவுகொள்ளும் ஆண்கள், திருடர்கள், பேராசைக்காரர்கள், குடிகாரர்கள், சபித்துப் பேசுகிறவர்கள், கொள்ளையடிக்கிறவர்கள் ஆகியோர் கடவுளுடைய அரசாங்கத்துக்குள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்" (1 கொரிந்தியர் 6:9,10). "திருமண ஏற்பாட்டை எல்லாரும் மதியுங்கள்; தாம்பத்திய உறவின் புனிதத்தைக் கெடுக்காதீர்கள். ஏனென்றால், பாலியல் முறைகேட்டில் ஈடுபடுகிறவர்களையும், மணத்துணைக்குத் துரோகம் செய்கிறவர்களையும் கடவுள் நியாயந்தீர்ப்பார்" (எபிரெயர் 13:4).

கடவுளுடைய சித்தத்தைச் செய்ய விரும்பும் இந்த சூழ்நிலையில் பலதாரமணத்தை பைபிள் கண்டனம் செய்கிறது; அவன் திருமணம் செய்துகொண்ட முதல் மனைவியோடு மட்டும் தான் நிலைத்திருக்க வேண்டும். (1 தீமோத்தேயு 3: 2): "அதனால், பாலியல் முறைகேடு, அசுத்தமான நடத்தை, கட்டுக்கடங்காத காமப்பசி, கெட்ட ஆசை, சிலை வழிபாட்டுக்குச் சமமான பேராசை ஆகியவற்றைத் தூண்டுகிற உங்களுடைய உடல் உறுப்புகளை அழித்துப்போடுங்கள்" (கொலோசெயர் 3:5).

ஒருவர் இரத்தம் சாப்பிட கூடாது மற்றும் இரத்த மாற்றங்கள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்: "ஆனால், இறைச்சியை நீங்கள் இரத்தத்தோடு சாப்பிடக் கூடாது; ஏனென்றால், இரத்தம்தான் உயிர்" (ஆதியாகமம் 9:4) (The Sacred Blood; The Sacred Life).

பைபிளால் கண்டனம் செய்யப்பட்ட அனைத்தும் இந்த பைபிள் படிப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை. முதிர்ச்சியடைந்து, விவிலிய நியமங்களைப் பற்றிய நல்ல அறிவைப் பெற்ற கிறிஸ்தவர்: "திட உணவோ முதிர்ச்சியுள்ளவர்களுக்கே உரியது; சரி எது, தவறு எது என்பதைப் பிரித்துப் பார்க்க தங்களுடைய பகுத்தறியும் திறன்களைப் பயன்படுத்திப் பயிற்றுவித்திருக்கிற ஆட்களுக்கே உரியது" (எபிரெயர் 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

Latest comments

24.10 | 07:22

Hi Jane, thank you very much for your encouragement. Thanks to Jehovah God and Jesus Christ who revealed to us the meaning of the Word (1 Corinthians 10:31). Blessings of God to you, Sister in Christ.

23.10 | 22:27

This is the most insightful explanation of scripture o have ever found! God bless you my brothers …. My eyes are devoid of fog!

26.05 | 10:51

Interesting

12.03 | 10:37

Hi Fatima, as Jesus said to keep on the watch in view of prayers until the end to have the fulfillment of our Christian Hope, to be saved (Mat 24:13,42). Blessings and My Brotherly Greetings in Christ

Share this page