İncil Çevrimiçi

Çevrimiçi Kutsal Kitap Diğer dillerde

Seçtiğiniz dilde mavi renkli bağlantılar, sizi aynı dilde bir başka makaleye yönlendirir. İngilizce olarak işaretlenenler sizi İngilizce bir makaleye yönlendirir. Bu durumda, üç farklı dilden birini de seçebilirsiniz: İspanyolca, Portekizce ve Fransızca

English  Español  Português  Français  Català  Românesc  Italiano  Deutsch 

Polski  Magyar  Hrvatski  Slovenský  Slovenski  český  Shqiptar  Nederlands 

Svenska  Norsk  Suomalainen  Dansk  Icelandic  Lietuvos  Latvijas  Eesti 

ქართული  ελληνικά  հայերեն  Kurd  Azərbaycan  اردو  Türk  العربية  فارسی  עברי  ייִדיש

Pусский  Yкраїнський  Македонски  Български  Монгол  беларускі  Қазақ  Cрпски 

Swahili Hausa Afrikaans Igbo Xhosa Yoruba Zulu Malagasy አማርኛ Somali

हिन्दी  नेपाली  বাঙালি  ਪੰਜਾਬੀ  தமிழ்  中国  ไทย  ខ្មែរ  ລາວ  Tiếng việt  日本の  한국의 

Tagalog  Indonesia  Jawa  Myanmar

NE İÇİN ?

Tanrı'nın vaadi

İsa Mesih'in ölümünün anılması

Ana hedefi

Ne yapayım?

Ana Menü (İngilizce)

Sonsuz yaşam

Dünyevi cennette sonsuz yaşam (Twitter'da video)

("İncil'i öğretmek" makalesi "Sonsuz yaşam" makalesinden sonradır)

Umut yoluyla neşe, dayanıklılığımızın enerjisidir

"Fakat bu şeyler olmaya başlayınca, doğrulun ve başınızı yukarı kaldırın, çünkü kurtuluşunuz yaklaşıyor"

(Luka 21:28)

İsa Mesih, en üzücü olması gereken ve şu anda yaşadığımız bir zamanda, bu şeyler sisteminin sona ermesinden önce olacak dramatik olayları anlattıktan sonra, öğrencilerine “başlarını kaldırmalarını” söyledi, çünkü ümidimiz gerçekleşecekti çok yakın.

Kişisel sorunlara rağmen neşe nasıl korunur? Elçi Pavlus, İsa Mesih'in örneğini izlememiz gerektiğini yazdı: "Böyle büyük bir şahitler bulutu çevremizi kuşattığına göre, biz de her türlü ağırlığı ve bizi kolayca saran günahı üzerimizden atalım ve önümüze konulan koşuyu tahammülle koşalım.  İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’dan gözümüzü hiç ayırmayalım. O, önüne konulan sevinç uğruna utancı hiçe sayarak işkence direğinde acılara dayandı ve Tanrı’nın tahtının sağına oturdu.  Evet siz de, kendi zararlarına konuşan günahkârların düşmanca sözlerine tahammül eden kişiyi dikkatle düşünün ki yorulup bezginliğe kapılmayasınız" (İbraniler 12:1-3).

İsa Mesih, önüne konan ümidin sevinciyle, sorunlar karşısında gösterdiği tahammülden enerji aldı. Önümüze konan sonsuz yaşam ümidimizin “sevinç”i aracılığıyla, dayanıklılığımızı beslemek için enerji çekmek önemlidir. Sorunlarımıza gelince, İsa Mesih onları gün be gün çözmemiz gerektiğini söyledi: "Bu yüzden size şunu diyorum: Ne yiyip ne içeceksiniz diye canınız için, ya da ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kaygı çekmeyi bırakın. Can yiyecekten, beden giyecekten daha önemli değil mi?  Gökteki kuşlara dikkatle bakın. Onlar ne ekip biçerler ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Yine de, gökteki Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz?  Hanginiz kaygılanmakla ömrünü bir parça olsun uzatabilir?  Ayrıca, neden giyecek konusunda kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarına+ bakın ve ders alın. Nasıl büyüdüklerini düşünün. Ne çalışıp didinir ne de iplik eğirirler,  fakat bilin ki, bütün haşmetiyle Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmemişti. Tanrı bugün var olup yarın ocağa atılacak kır bitkilerini bile böyle giydiriyorsa, sizi de giydirmez mi, ey az imanlılar! Öyleyse ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygı çekmeyin.  Milletler hevesle bunların peşinden koşar. Fakat gökteki Babanız bütün bunlara ihtiyacınız olduğunu bilir." (Matta 6:25-32). İlke basittir, ortaya çıkan sorunlarımızı çözmek için şimdiyi kullanmalıyız, bir çözüm bulmamıza yardımcı olması için Tanrı'ya güvenerek: "O halde, Tanrı’nın krallığına ve O’nun istediği doğruluğa yaşamınızda daima ilk yeri verin; o zaman tüm bu şeyler de size verilecektir.  Asla yarın için kaygı çekmeyin, çünkü yarın kendi kaygılarıyla gelecektir. Her günün derdi kendine yeter” (Matta 6:33,34). Bu ilkeyi uygulamak, günlük sorunlarımızla başa çıkmak için zihinsel veya duygusal enerjiyi daha iyi yönetmemize yardımcı olacaktır. İsa Mesih aşırı öngörüye karşı tavsiyede bulunur, aklımızı karıştırabilecek ve tüm ruhsal enerjiyi alıp götürebilecek sorunlar veya denemeler (Markos 4:18,19 ile karşılaştırın).

İbraniler 12:1-3'te yazılan teşviğe geri dönmek için, mukaddes ruhun meyvesinin bir parçası olan umut sevinci aracılığıyla kendimizi geleceğe yansıtmak üzere zihinsel kapasitemizi kullanmalıyız: "Öte yandan, ruhun meyvesi olan nitelikler şunlardır: Sevgi, sevinç, barış, tahammül, iyilikseverlik, iyilik, iman,  yumuşak başlılık, özdenetim. Bunlara karşı olan bir kanun yoktur" (Galatyalılar 5:22,23). İncil'de Yehova'nın mutlu bir Tanrı olduğu ve Hristiyan'ın "mutlu bir Tanrı'nın iyi haberini" vaaz ettiği yazılıdır (1 Timoteos 1:11). Bu ortam hiç bu kadar ruhi karanlıkta kalmamış olsa da, paylaştığımız iyi haberle ve aynı zamanda başkalarına yaymak istediğimiz umudumuzun sevinciyle ışığın odakları olmalıyız: "Siz dünyanın ışığısınız. Dağ üzerine kurulmuş şehir gizlenemez.  İnsanlar kandil yakınca, onu sepet altına değil, şamdana koyarlar. Böylece ışık evdeki herkesi aydınlatır.  Benzer şekilde sizin ışığınız da insanların önünde parlasın ki, iyi işlerinizi görsünler ve göklerdeki Babanızı yüceltsinler" (Matta 5:14-16). Aşağıdaki video ve sonsuz yaşam ümidini temel alan makale, bu umutla sevinç hedefiyle geliştirilmiştir: "Sevinin ve sevinçten sıçrayın, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Onlar sizden önce peygamberlere de böyle zulmettiler” (Matta 5:12). Yehova'nın sevincini kalemiz yapalım: “Kederli olmayın, çünkü Yehova’nın verdiği sevinç sizin için bir kaledir dediler” (Nehemya 8:10).

Dünyevi cennette sonsuz yaşam

"Sevinçli olacaksın" (Tekrar 16:15)

İnsanlığın günah esaretinden kurtuluşu ile sonsuz yaşam

“Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı. (…) Oğula iman edenin sonsuz yaşamı olur, Oğula itaat etmeyen ise yaşam görmeyecektir; Tanrı’nın gazabından kaçamaz"

(Yuhanna 3:16,36)

Mavi renkli cümleler (iki paragraf arasında) size ek ve ayrıntılı İncil açıklamaları verir. Mavi renkli köprü metni bağlantısını tıklamanız yeterlidir.. İncil'deki makaleler çoğunlukla dört dilde yazılmıştır: İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca

İsa Mesih, yeryüzündeyken, sonsuz yaşam umudunu öğretti. Bununla birlikte, ebedi yaşamın yalnızca Mesih'in kurbanına imanla elde edileceğini de öğrett (Yuhanna 3:16,36). Mesih'in kurban edilmesinin fidye değeri, iyileşme, gençleşme ve dirilişe izin verecektir.

Mesih'in kurban ettiği nimetler yoluyla kurtuluş

"Nitekim İnsanoğlu da başkalarından hizmet kabul etmeye değil, kendisi hizmet etmeye ve birçokları için canını fidye olarak vermeye geldi"

(Matta 20:28)

"Eyüp arkadaşları için dua ettikten sonra Yehova onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardı. Yehova Eyüp’e daha önce sahip olduğu her şeyi, hem de iki katıyla verdi" (Eyüp 42:10). Büyük Sıkıntı'dan kurtulan büyük kalabalığın tüm üyeleri için aynı olacak. Yehova Tanrı, Kral İsa Mesih aracılığıyla, Yakup'in bize hatırlattığı gibi onları kutsasın: "Bakın, sıkıntıya tahammül edenlerin mutlu olduğunu söylüyoruz. Eyüp’ün tahammülünü işittiniz ve Yehova’nın belirlediği sonucu gördünüz. Yehova çok şefkatli ve merhametlidir" (Yakub 5:11).

(Mesih'in fedakarlığı affediciliğe ve diriliş, iyileşme ve gençleştirme ile yenilenme ile beden değişimine izin veren bir fidye değeri sağlar)

(Büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına (Vahiy 7:9-17))

İsa'nın fedakarlığı affediciliğe ve diriliş, iyileşme ve gençleştirme ile yenilenme yoluyla beden değişimine izin veren bir fidye değerine izin verir.

Mesih'in kurban edilmesi hastalığı ortadan kaldıracak

"Ve orada oturan hiç kimse “Hastayım” demeyecek. Orada yaşayanların suçları bağışlanacak" (İşaya 33:24).

"O zaman körlerin gözleri açılacak, sağırların kulakları duyacak. O zaman topallar geyik gibi sarp yerlere tırmanacak. Dilsizlerin dilinden sevinç çığlıkları dökülecek. Çünkü çölde sular fışkıracak, bozkırda dereler akacak" (İşaya 35:5,6).

İsa'nın fedakarlığı gençleşmeye izin verecek

"Teni gençlik çağındakinden körpe olsun, Gençlik günlerindeki dinçliğine yeniden kavuşsun" (Eyüp 33:25).

Mesih'in kurban edilmesi ölülerin dirilişine izin verecek

"Yerin toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak" (Daniel 12:2).

"Dolayısıyla kendileri gibi benim de Tanrı huzurunda ümidim şudur ki, doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir" (Elçiler 24:15).

"Buna hayret etmeyin, çünkü mezarlarda olan herkesin onun sesini işitip çıkacağı zaman geliyor.  O zaman, iyi işler yapanlar yaşam için, kötü işler yapanlar da hüküm için dirilmiş olacaklar" (Yuhanna 5:28,29).

"Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri verdi. Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde bulunan ölüleri geri verdiler ve hepsi yaptıklarına göre tek tek yargılandı" (Vahiy 20:11-13).

Yeniden dirilen adaletsiz insanlar, gelecek kara cenneti içinde iyi ya da kötü eylemleri temelinde yargılanacaklar (Dünyevi dirilişin yönetimi ; Göksel diriliş ; Dünyevi diriliş).

Mesih'in kurban edilmesi, büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına izin verecektir

"Bundan sonra baktım, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden, kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalık. Ellerinde hurma dallarıyla, beyaz kaftanlar içinde, tahtın ve Kuzunun önünde duruyorlardı. Şöyle haykırıyorlardı: “Kurtuluşu tahtta oturan Tanrımıza ve Kuzuya borçluyuz.”

Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört canlının etrafında duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü kapanıp Tanrı’ya tapınıyorlardı. “Amin! Övgü, ihtişam, hikmet, şükran, yücelik, kudret ve kuvvet sonsuza dek Tanrımızın olsun. Amin” diyorlardı.

Bunun üzerine, ihtiyarlardan biri bana şöyle dedi: “Beyaz kaftanlar giymiş olan bu kişiler kim ve nereden geldiler?”  Hemen, “Efendim, bunu sen bilirsin” diye karşılık verdim. Bana şöyle dedi: “Bu kişiler büyük sıkıntıdan çıkıp gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanında yıkayarak ağarttılar. Bu nedenle Tanrı’nın tahtının önündeler ve mabedinde O’na gece gündüz kutsal hizmet  sunuyorlar. Tahtta oturan,  çadırını  onların üzerine gerecek. 16  Artık acıkmayacaklar ve susamayacaklar, güneş ya da kavurucu sıcak onları yakmayacak.  Çünkü tahtın yanı başında olan Kuzu onları güdecek ve hayat suyunun pınarlarına götürecek. Ve Tanrı gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek”" (Vahiy 7:9-17) (Büyük kalabalığın büyük sıkıntıdan hayatta kalmasına ve ölmeden ebedi hayata sahip olmasına)

Tanrı'nın krallığı dünyayı yönetecek

"Yeni bir gök ve yeni bir yer gördüm; önceki gök ve önceki yer geçip gitmişti, artık deniz de yoktu. Ayrıca kutsal şehir Yeni Yeruşalim’i gökten, Tanrı’nın yanından inerken gördüm. Damat için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı. O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak.  Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti”" (Vahiy 21:1-4) (Yeryüzündeki Tanrı Krallığı ; Prens ; Rahipler ; Levililer).

"Doğru kişiler Yehova’yla sevinsin, coşsun, Yürekten dürüst olanlar sevinç çığlıkları atsın" (Mezmur 32: 11)

Doğrular sonsuza dek yaşayacak ve kötüler yok olacak

"Ne mutlu yumuşak başlı olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar" (Matta 5:5).

"Az kaldı! Artık kötüler olmayacak, Yerlerini arayacaksın, bulamayacaksın. Fakat yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, Barış bolluğunda mutluluk bulacaklar. Kötü adam doğru olana karşı düzen kurar, Ona diş gıcırdatır. Fakat Yehova ona gülecek, Çünkü biliyor ki onun günü gelecek. Mazlumu ve yoksulu yere sermek, Doğru yoldan ayrılmayanları katletmek için, Kötüler kılıç çekti, yaylarını gerdiler. Fakat kılıçları kendi yüreklerine saplanacak, Onların yayları kırılacak. (...) Kötülerin elleri kırılır, Fakat Yehova doğrulara destek olur. (...) Kötüler ise yok olup gidecek, Yehova’nın düşmanları yeşil çayırlar gibi solacak. Sonları geldi. Duman gibi dağılacaklar. (...) Doğrular yeryüzünü mülk edinir, Orada sonsuza dek otururlar. (...) Yehova’ya ümit bağla, O’nun yolundan ayrılma, Yeryüzünü mülk edinmen için seni yükseltecek, Kötülerin kökünün kazındığını o zaman göreceksin. (...) Temiz insana bak, gözünü dürüst insandan ayırma, Çünkü onun geleceği barış dolu olacak. Fakat isyancıların hepsi birden yok olacak, Kötüler için bir gelecek olmayacak. Doğruları kurtaran Yehova’dır, Sıkıntı zamanında onlara kale olur. Yehova onların yardımcısı ve kurtarıcısıdır. Onları korur, kötünün elinden kurtarır, Çünkü Kendisine sığınmışlardır" (Mezmurlar 37:10-15, 17, 20, 29, 34, 37-40).

"Bunları bil de erdemlilerin yolunda yürü ve doğruların yolundan ayrılma. Çünkü yeryüzünde doğru insanlar yaşayacak, orada ancak temiz insanlar kalacak. Kötülere gelince, onlar yeryüzünden silinecek, hainler dünyadan sökülüp atılacak. (...) Doğru insan takdir toplar; kötülerin ağzı ise zorbalığı gizler.  Doğru insanın adı hayırduayla anılır, kötülerin adı ise silinir gider" (Özdeyişler 2:20-22; 10:6,7).

Savaşlar sona erecek, kalplerde ve tüm dünyada barış olacak

"‘Komşunu seveceksin ve düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Fakat ben size şunu diyorum: Siz düşmanlarınızı sevin ve size zulmedenler için dua edin. Böylece göklerde olan Babanızın oğulları olursunuz, çünkü O, güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur ve hem doğru olanların hem de olmayanların üzerine yağmur yağdırır. Eğer sizi sevenleri severseniz ne kazancınız olur? Vergi tahsildarları da aynı şeyi yapmıyor mu? Sadece kardeşlerinize selam verirseniz, olağanüstü bir şey mi yapmış olursunuz? Diğer milletlerden insanlar da aynı şeyi yapmıyor mu? Öyleyse, göklerdeki Babanız kusursuz olduğu gibi siz de kusursuz olun”” (Matta 5:43- 48).

"Siz başkalarının suçlarını bağışlarsanız, gökteki Babanız da sizi bağışlayacaktır. Fakat başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, Babanız da sizin suçlarınızı bağışlamayacaktır" (Matta 6:14,15).

"Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi: “Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak"" (Matta 26:52).

"Gelin, Yehova’nın yaptıklarını görün, Yeryüzünde ne şaşırtıcı işler yaptığına bakın. Yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir, Yayları kırar, mızrakları parçalar; Savaş arabalarını ateşte yakar" (Mezmurlar 46:8,9).

"Tanrı milletler arasında hüküm verecek, halklarla ilgili meseleleri halledecek. Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler" (İşaya 2:4).

"Son günlerde, Yehova’nın evinin bulunduğu dağ, dağların başı üzerinde pekiştirilecek, tepelerden yukarı yükseltilecek; ve halklar oraya akın edecek. Pek çok millet gelecek, “Gelin, Yehova’nın dağına, Yakup’un Tanrısının evine çıkalım. O bize yolunu öğretecek, biz de O’nun yolunda yürüyeceğiz” diyecekler. Çünkü kanun Sion’dan, Yehova’nın sözü Yeruşalim’den çıkacak. Tanrı halklar arasında hüküm verecek ve uzaktaki güçlü milletlerle ilgili meseleleri halledecek. Kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını da bağcı bıçağı yapacaklar. Millet millete kılıç kaldırmayacak, artık savaşı öğrenmeyecekler. Ve herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturacak; onları korkutan olmayacak; çünkü bu söz göklerin hâkimi Yehova’nın ağzından çıktı" (Mika 4:1-4).

Dünyanın her yerinde bol miktarda yiyecek olacak

"Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, Dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak, Toprağının ürünü Lübnan’ınki gibi olacak" (Mezmurlar 72:16).

"O zaman Tanrı, toprağa ektiğin tohumun için yağmur verecek; toprağın ürünü olan ekmek bol ve besleyici olacak. Davarların o gün geniş otlaklarda otlayacak" (İşaya 30:23).

İsa Mesih'in mucizeleri sonsuz yaşam umuduna olan inancı güçlendirmek için

"Aslında, İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır ki, her ayrıntısı yazılsaydı, yazılan kitaplar sanırım dünyaya sığmazdı" (Yuhanna 21:25)

İsa Mesih ve ilk mucize, suyu şaraba dönüştürürr: "Üçüncü gün, Celile’nin Kana+ kasabasında bir düğün ziyafeti vardı. İsa’nın annesi oradaydı;  İsa ve öğrencileri de düğüne davetliydi. Şarap azalınca annesi İsa’ya, “Şarapları kalmadı” dedi.  Fakat İsa ona, “Benden ne istiyorsun?” diye karşılık verdi. “Benim vaktim henüz gelmedi.”  Annesi de orada hizmet edenlere, “Size ne derse onu yapın” dedi.  Yahudilerin arınma kuralları gereği, orada altı tane taş küp bulunuyordu. Bunların her biri iki ya da üç ölçek su alırdı.  İsa, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Adamlar bunları ağzına kadar doldurdu.  “Şimdi biraz alıp ziyafet reisine götürün” dedi, onlar da götürdüler.  Ziyafet reisi şaraba çevrilmiş suyu tattı, onun nereden geldiğini bilmiyordu, ama onu küpten alan hizmetçiler biliyordu. O zaman, ziyafet reisi güveyi çağırıp  ona şöyle dedi: “Başkaları önce iyi şarabı çıkarır, herkes çok içtiği zaman da kötüsünü getirir. Ama sen iyi şarabı şimdiye kadar saklamışsın.”  Celile’nin Kana kasabasındaki bu olayla İsa alametlerinin ilkini gerçekleştirmiş oldu. Gücünün ihtişamını orada açıkça gösterdi, öğrencileri de ona iman ettiler" (Yuhanna 2:1-11).

İsa Mesih, kralın bir hizmetkarının oğlunu iyileştirir: "Sonra İsa tekrar Celile’nin Kana kasabasına, suyu şaraba çevirdiği yere geldi. Orada kralın bir hizmetkârı vardı. Oğlu Kefernahum’da hastaydı. Bu adam, İsa’nın Yahudiye’den ayrılıp Celile’ye girmiş olduğunu işitince, gelsin de oğlunu iyileştirsin diye rica etmek için ona gelmişti; çünkü oğlu ölmek üzereydi. 48  Ancak İsa ona şöyle dedi: “Siz, alametler ve olağanüstü işler+ görmedikçe asla inanmayacaksınız.” Kralın hizmetkârı İsa’ya, “Efendim, ne olur çocuğum ölmeden yetiş” dedi. İsa adama, “Evine git, oğlun yaşıyor” dedi. Adam İsa’nın dediğine inandı ve gitti. Daha yoldayken hizmetkârları onu karşılayıp çocuğun yaşadığını söylediler. Adam çocuğun saat kaçta iyileşmeye başladığını sordu. “Dün yedinci* saatte ateşi düştü” dediler. O zaman baba anladı ki bu, İsa’nın kendisine “Oğlun yaşıyor” dediği saatti. Böylece, kendisi ve tüm ev halkı iman etti.  İsa’nın Yahudiye’den Celile’ye gelişinde gerçekleştirdiği bu olay, oradaki ikinci alametiydi" (Yuhanna 4:46-54).

İsa Mesih, Kefernaum'da şeytanın ele geçirdiği bir adamı iyileştirir: "Sonra Celile bölgesindeki Kefernahum şehrine gitti. Sebt günü halka Tanrı’nın sözünü öğretiyordu. Dinleyenler onun öğretme tarzına şaşıp kaldılar, çünkü büyük bir yetkiyle konuşuyordu.  O sırada havrada kötü ruhun etkisinde cinli bir adam vardı ve şöyle haykırıyordu:  “Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun? Bizi yok etmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı’nın Kutsal Kulusun.”  Fakat İsa “Sus ve ondan çık!” diyerek ruhu azarladı. Cin, adamı insanların ortasında yere savurduktan sonra zarar vermeden ondan çıktı.  Bunun üzerine, herkesi büyük bir şaşkınlık aldı. “Bu nasıl bir konuşma böyle? Kötü ruhlara güç ve yetkiyle emrediyor, onlar da çıkıyor” diye aralarında konuşmaya başladılar.  Böylece İsa’yla ilgili haberler o yörede her bir köşeye yayılıyordu" (Luka 4:31-37).

İsa Mesih, Gadarenler ülkesinde (şimdi Ürdün, Ürdün'ün doğu kısmı, Tiberias Gölü yakınında) cinleri kovuyor: "İsa karşı yakaya, Gadaralılar’ın memleketine vardığında, mezarlar arasından çıkan, cinlerin tutsağı olmuş iki adamla karşılaştı. Bunlar o kadar vahşiydi ki, hiç kimse o yoldan geçmeye cesaret edemezdi.  Adamlar, “Ey Tanrı’nın Oğlu, bizden ne istiyorsun? Vaktinden önce bize eziyet etmek için mi buraya geldin?” diye haykırıyorlardı. Uzakta bir domuz sürüsü otluyordu.  Cinler ona, “Bizi çıkaracaksan, şu domuz sürüsüne gönder” diye yalvarmaya başladılar.  O zaman İsa, “Gidin” dedi. Cinler adamlardan çıkıp domuzlara girdi. Sonra, bütün sürü uçuruma doğru koşup göle atladı ve sularda boğuldular.  Sürünün çobanları ise kaçıp şehre gittiler ve cinlerin tutsağı olan adamlarla ilgili olayı ve olan biten her şeyi anlattılar.  Bunun üzerine bütün şehir halkı İsa’yı karşılamaya çıktı; onu görünce kendi bölgelerinden gitmesi için yalvardılar" (Matta 8:28-34).

İsa Mesih iyileşir, havari Petrus'in üvey annesi: "İsa Petrus’un evine geldiğinde, onun kaynanasının+ ateşler içinde yattığını gördü.  İsa eline dokununca, kadının ateşi düştü ve ayağa kalkıp ona hizmet etmeye başladı" (Matta 8:14,15).

İsa Mesih, felçli bir eli olan bir adamı iyileştirir: "Başka bir Sebt günü İsa havraya girdi ve Tanrı’nın sözünü öğretmeye başladı. Orada sağ eli körelmiş bir adam vardı.  Yazıcılar ve Ferisiler suçlayacak bir şey bulmak niyetiyle, Sebt günü şifa verip vermeyeceğini görmek için onu dikkatle izliyorlardı.  İsa onların düşüncelerini bilmesine rağmen, eli körelmiş adama, “Ayağa kalk, ortada dur” dedi. Adam kalkıp ortada durdu.  Sonra İsa, “Size sorarım, Sebt günü iyilik yapmak mı yoksa kötülük yapmak mı kanuna uygundur? Can kurtarmak mı yoksa öldürmek mi?” dedi.  Etrafındakilere baktıktan sonra adama “Elini uzat” dedi. Adam söyleneni yaptı ve eli iyileşti.  Hepsi çılgına döndü ve İsa’ya ne yapabileceklerini aralarında konuşmaya başladılar" (Luka 6:6-11).

İsa Mesih, ödem (vücutta aşırı sıvı birikmesi) muzdarip bir adamı iyileştirir: "İsa bir Sebt günü, Ferisi yöneticilerden birinin evine yemeğe gitti. Orada bulunanlar kendisini dikkatle izliyordu.  İsa’nın önünde, vücudu su toplamış bir adam vardı.  İsa bunu görünce, Kanun uzmanlarına ve Ferisilere, “Sebt gününde şifa vermek kanuna uygun mu, değil mi?” diye sordu.  Fakat onlar suskun kaldılar. O zaman İsa adamı tuttu ve iyileştirdi, sonra gönderdi.  “Hanginizin Sebt gününde oğlu veya öküzü kuyuya düşer de onu hemen çekip çıkarmaz?” diye sordu.  Cevap veremediler" (Luka 14:1-6).

İsa Mesih kör bir adamı iyileştirir: "İsa Eriha’ya yaklaştığı sırada, kör bir adam da yol kenarına oturmuş dileniyordu.  Adam geçen kalabalığın sesini işittiğinden, neler olduğunu sormaya başladı. “Nasıralı İsa geçiyor!” dediler. O zaman, “Davut oğlu İsa bana merhamet et!” diye bağırdı. Önden gidenler ona çıkışarak susmasını söylediler, fakat o sesini daha da yükselterek “Davut oğlu, bana merhamet et!” diye bağırıyordu. İsa durdu ve onu yanına getirmelerini istedi. Adam gelince İsa sordu “Senin için ne yapmamı istiyorsun?” Adam, “Efendim, ne olur gözlerim görsün” dedi.  O zaman İsa ona “Gözlerin görsün; imanın seni iyileştirdi” dedi.  Adam o anda görmeye başladı ve Tanrı’yı yücelterek İsa’nın ardından gitti. Olanları gören bütün halk da Tanrı’ya şükretti" (Luka 18:35-43).

İsa Mesih iki kör insanı iyileştirir: "İsa geçerken, iki kör adam “Ey Davut oğlu, bize merhamet et” diye bağırarak peşine takıldılar.  İsa eve girince onlar da yanına geldi. Onlara “Bunu yapabileceğime iman ediyor musunuz?” diye sorunca, “Evet Efendim” dediler.  O zaman İsa gözlerine dokunup, “İman ettiğiniz gibi olsun” dedi.  Adamların gözleri görmeye başladı. İsa, “Sakın bunu kimse öğrenmesin” diyerek onlara sıkıca tembih etti.  Fakat onlar dışarı çıkıp İsa’nın yaptıklarını o bölgedeki herkese anlattılar" (Matta 9:27-31).

İsa Mesih sağır bir dilsizi iyileştirir: “İsa Sur bölgesinden ayrılarak Sayda yoluyla Dekapolis içinden geçip Celile Gölüne geldi.  Orada kendisine sağır ve dilsiz birini getirdiler ve elini onun üzerine koyması için yalvardılar.  İsa onu kalabalıktan ayırıp bir kenara çekti, parmaklarını adamın kulaklarına koydu ve tükürdükten sonra diline dokundurdu.  Göğe bakarak derin bir iç geçirdi+ ve adama “Effata” dedi; bu söz “Açıl” anlamına gelir.  Adamın kulakları açıldı, dili çözüldü ve normal şekilde konuşmaya başladı.  İsa orada bulunanları bu olayı kimseye söylememeleri için uyardı; ancak o uyardıkça onlar daha da çok yayıyorlardı.  Hepsini görülmemiş bir şaşkınlık almıştı, “Her şeyi ne güzel yapıyor! Sağırı duyar, dilsizi konuşur duruma getiriyor” diyorlardı" (Markos 7:31-37).

İsa Mesih bir cüzamlıyı iyileştirir: "Bir gün de yanına bir cüzamlı gelmişti; diz çökmüş, “Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” diye yalvarıyordu.  İsa ona acıyarak elini uzatıp dokundu ve “İsterim. Temiz ol” dedi. O anda cüzamı geçti ve adam tertemiz oldu" (Markos 1:40-42).

On cüzzamlının iyileşmesi: "İsa Yeruşalim yolculuğu sırasında Samiriye ve Celile’den geçiyordu.  Bir köye girerken, cüzamlı on adamla karşılaştı. Onlar uzakta durarak, “İsa öğretmen, bize merhamet et!” diye bağırdılar.  İsa onları görünce, “Gidin, kendinizi kâhinlere gösterin” dedi. Onlar giderken cüzamdan arındılar.  İçlerinden biri iyileştiğini görünce, yüksek sesle Tanrı’yı yücelterek geri döndü.  Gelip İsa’nın ayaklarına kapanarak teşekkür etti; üstelik o bir Samiriyeli idi.  İsa, “Arınanlar on kişi değil miydi? Öyleyse, dokuzu nerede? Başka milletten olan bu adamın dışında Tanrı’ya şükretmek için dönen olmadı mı?” diye sordu.  Sonra adama, “Kalk yoluna git; imanın seni iyileştirdi” dedi" (Luka 17:11-19).

İsa Mesih bir felç iyileştirir: "Bundan sonra, Yahudilerin bir bayramı olacaktı ve İsa Yeruşalim’e çıktı. Yeruşalim’deki Koyun Kapısı yakınlarında, İbranicede Beytzata adı verilen, beş sıra sütunlu bir havuz vardı. 3  Bu sıra sütunlu yollarda, hasta, kör, topal ve uzuvları körelmiş birçok insan yatıyordu. Otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam da oradaydı. 6  İsa bu adamı orada yatarken gördü ve uzun zamandır hasta olduğunu anladığından, “İyi olmak ister misin?” diye sordu. Hasta adam ona şöyle dedi: “Efendim, su çalkalandığı zaman beni havuza sokacak kimsem yok. Ben tam gelirken başkası önümden iniveriyor.”  İsa, “Kalk, döşeğini topla, yürü” dedi. Bunun üzerine adam hemen iyileşti, döşeğini topladı ve yürümeye başladı" (Yuhanna 5:1-9).

İsa Mesih sara hastasını iyileştirir: “Kalabalığa doğru yaklaştıklarında bir adam İsa’nın yanına geldi, önünde diz çökerek şöyle dedi:  “Efendim, oğluma merhamet et; çünkü çok hasta, sarası var; sık sık ateşe ya da suya düşüp kalıyor.  Onu senin öğrencilerine getirdim, fakat iyileştiremediler.”  İsa şu karşılığı verdi: “Ey imansız ve bozuk nesil, daha ne kadar aranızda kalacağım? Daha ne kadar size katlanacağım? Onu bana getirin.”  Sonra İsa cini azarladı ve cin çocuktan çıktı. Çocuk o anda iyileşti.  Bunun üzerine İsa yalnızken öğrencileri yanına gelip “Onu biz neden çıkaramadık?” diye sordular.  O da, “İmanınız az olduğu için” dedi. “Emin olun, sizde bir hardal tanesi kadar iman olsaydı, bu dağa ‘Kalk şuraya git’ derdiniz, giderdi. Sizin için hiçbir şey olanaksız olmazdı.”" (Matta 17:14-20).

İsa Mesih farkında olmadan bir mucize gerçekleştirir: "İsa onun evine doğru giderken kalabalık çevresini sarmıştı.  On iki yıldır kanaması olan, hiç kimsenin tedavi edemediği bir kadın  İsa’ya arkasından yaklaşıp giysisinin saçağına dokundu ve kanaması hemen durdu.  İsa, “Bana kim dokundu?” diye sordu. Herkes inkâr edince Petrus, “Öğretmen, kalabalık seni kuşatmış sıkıştırıyor” dedi.  Fakat İsa, “Biri bana dokundu, çünkü kendimden kuvvet çıktığını hissettim” dedi.  Gizlenemeyeceğini anlayan kadın, titreye titreye gelip İsa’nın önünde yere kapandı; ona neden dokunduğunu ve nasıl hemen iyileştiğini herkesin önünde anlattı.  İsa ona, “Kızım, imanın seni iyileştirdi; selametle git” dedi" (Luka 8:42-48).

İsa Mesih uzaktan iyileştirir: "İsa kendisini dinleyen halka diyeceklerini bitirdikten sonra Kefernahum’a girdi.  Bir yüzbaşının çok sevdiği hizmetkârı ölüm döşeğinde hasta yatıyordu.  İsa’yla ilgili haberleri duyan yüzbaşı, Yahudilerin ihtiyarlarını ona gönderdi ve gelip hizmetkârını kurtarmasını istedi.  İsa’ya gelenler ona yalvarıp yakarmaya başladılar. “O bu iyiliği hak eden biridir,  çünkü milletimizi sever, havramızı da o yaptırmıştır” dediler.  Bunun üzerine İsa onlarla birlikte gitti. Eve yaklaştığı sırada, yüzbaşının göndermiş olduğu dostları gelip adamın şu sözlerini ilettiler: “Efendim, zahmet edip gelme; çünkü ben seni çatımın altına kabul etmeye layık değilim.  Bu nedenle kendimi yanına gelmeye de layık görmedim. Tek bir söz söyle, hizmetkârım iyileşsin. 8  Çünkü ben de emir kuluyum, benim de emrim altında askerler var. Birine ‘Git!’ derim, gider; başka birine ‘Gel!’ derim, gelir. Hizmetkârıma ‘Şunu yap!’ derim, yapar.”  İsa adamın bu sözleri karşısında hayret etti. Kendisini izleyen kalabalığa dönüp, “Size şunu söyleyeyim, İsrail’de bile böyle büyük bir iman görmedim” dedi.  Gönderilen kişiler eve döndüklerinde hizmetkârı iyileşmiş buldular" (Luka 7:1-10).

İsa Mesih 18 yıldır engelli bir kadını iyileştirdi: "İsa Sebt günü bir havrada Tanrı’nın sözünü öğretiyordu. Orada, cinin etkisiyle+ on sekiz yıldan beri rahatsız olan bir kadın vardı. Kadın iki büklüm olmuştu ve doğrulamıyordu. İsa kadını görünce ona seslenip “Rahatsızlığından kurtuldun” dedi. Ellerini üzerine koydu, kadın hemen doğruldu ve Tanrı’ya şükretmeye başladı. Fakat, İsa’nın Sebt gününde şifa vermesine kızan havra yöneticisi halka şöyle dedi: “İş yapmak için altı gün var; şifa bulmak için o günlerde gelin, Sebt gününde değil.”  O zaman Efendimiz şu karşılığı verdi: “Ey ikiyüzlüler, siz Sebt günü öküzünüzü ya da eşeğinizi ahırdaki yerinden çözüp sulamaya götürmez misiniz?  Öyleyse, Şeytan’ın on sekiz yıldır bağlı tuttuğu bu İbrahim kızının da Sebt günü bu bağdan kurtulması uygun değil mi?” İsa bu sözleri söyleyince, kendisine muhalefet edenler utandılar, havradaki tüm kalabalık ise onun yaptığı muhteşem işleri sevinçle karşıladı" (Luka 13:10-17).

İsa Mesih, Fenikeli bir kadının kızını iyileştirir: "İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda taraflarına geçti.  O yöre halkından Fenikeli bir kadın öne çıkıp, “Efendimiz, ey Davut oğlu, bana merhamet et. Kızım cinlerin tutsağı, çok kötü durumda” diye feryat etmeye başladı.  Fakat İsa kadına tek kelime bile söylemedi. Bunun üzerine öğrencileri gelip, “Bu kadını gönder gitsin, çünkü arkamızdan bağırıp duruyor” diye rica ettiler.  İsa, “Ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim” diye cevap verdi.  Sonra kadın İsa’nın yanına geldi, önünde eğilip “Efendim, bana yardım et!” demeye başladı.  İsa ona, “Çocukların ekmeğini alıp yavru köpeklere atmak doğru olmaz” dedi.  Kadın, “Haklısın Efendim, ama yavru köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yerler” dedi.  O zaman İsa şöyle cevap verdi: “Ey kadın, imanın çok büyük. Dilediğin gibi olsun.” O anda kadının kızı iyileşti" (Matta 15:21-28).

İsa Mesih bir fırtınayı yatıştırır: "İsa bir tekneye bindi, öğrencileri de peşinden gittiler.  Derken, gölde büyük bir fırtına koptu. Öyle ki, tekne yükselen dalgaların arasında kayboluyordu. Fakat İsa uyuyordu.  Öğrenciler onu uyandırıp, “Efendim bizi kurtar, boğuluyoruz!” dediler. Fakat İsa, “Ey az imanlılar, neden yüreksizlik ediyorsunuz?” diye karşılık verdi. Sonra kalkıp rüzgârı ve suyu azarladı, ortalık sütliman oldu. Hayrete düşüp şöyle dediler: “Bu nasıl biridir ki, rüzgâr ve su bile onun sözünü dinliyor?”" (Matta 8:23-27). Bu mucize, dünyevi cennette felaketlere neden olacak fırtına veya sel olmayacağını gösteriyor.

İsa Mesih denizde yürüyor: "Sonunda, kalabalığı oradan gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Geç saatlere kadar orada yalnız kaldı.  Bu arada tekne kıyıdan epeyce uzaklaşmıştı. Rüzgâr karşıdan estiğinden dalgalarla boğuşuyorlardı.  Gecenin dördüncü nöbetinde* İsa suyun üzerinde yürüyerek yanlarına geldi.  Onu suyun üzerinde yürürken gören öğrencileri telaşa kapıldı. Korku içinde, “Hayalet bu!” diye bağrıştılar.  Fakat İsa hemen onlarla konuştu, “Cesur olun. Benim, korkmayın” dedi.  Bunun üzerine Petrus, “Efendim, eğer sensen emret de suların üzerinde sana geleyim” dedi.  İsa ona “Gel!” dedi. Böylece Petrus tekneden inip suların üzerinde yürüyerek İsa’ya doğru gitti.  Fakat fırtınayı görünce korktu ve batmaya başladı. “Efendim, beni kurtar!” diye bağırdı.  İsa hemen elini uzatıp onu tuttu, “Ey az imanlı, neden kuşkuya kapıldın?” dedi.  Onlar tekneye bindikten sonra fırtına dindi.  O zaman teknedekiler onun önünde eğilip, “Sen gerçekten de Tanrı’nın Oğlusun” dediler" (Matta 14:23-33).

Mucizevi şeftali: "İsa bir keresinde Genesaret Gölü kıyısındaydı. Tanrı’nın sözünden anlattıklarını dinleyen kalabalık onu gitgide sıkıştırıyordu.  İsa göl kıyısına çekilmiş iki tekne gördü; balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı.  Teknelerden birine, Simun’unkine binen İsa, kıyıdan biraz açılmasını istedi. Sonra oturdu ve kalabalığa tekneden Tanrı’nın sözünü öğretmeye başladı.  Konuşmasını bitirince Simun’a, “Tekneyi açığa çekip avlanmak için ağ atın” dedi.  Fakat Simun, “Öğretmen, bütün gece didinip durduk hiçbir şey tutamadık, ama sözünü dinleyip ağları salacağım” dedi.  Böyle yaptılar ve öyle çok balık yakaladılar ki, ağları yırtılmaya başladı. Diğer teknedeki arkadaşlarına, gelip kendilerine yardım etmeleri için işaret ettiler. Onlar geldiler ve iki tekneyi de balıkla doldurdular; tekneler neredeyse batıyordu.  Bunu gören Simun Petrus, İsa’nın ayaklarına kapandı ve “Efendim, benden uzak dur, ben günahkâr bir adamım” dedi.  Çünkü yakaladıkları balığın çokluğundan dolayı o ve yanındakiler şaşakalmışlardı.  Petrus’un ortakları, Zebedi oğulları Yakup ve Yuhanna da şaşkınlık içindeydi. Fakat İsa, Simun’a “Korkma artık. Bundan sonra insan yakalayacaksın” dedi.  Sonra tekneleri kıyıya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa’nın ardından gittiler" (Luka 5:1-11).

İsa Mesih somunları çoğaltır: "İsa bundan sonra, Taberiye de denilen Celile Gölünün karşı yakasına geçti.  Onun hastalar üzerinde gerçekleştirdiği alametleri gören büyük bir kalabalık peşinden geliyordu.  Bunun üzerine İsa bir dağa çıktı; orada öğrencileriyle oturuyordu.  Yahudilerin Fısıh Bayramı+ yakındı.  Bu sırada, İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini gördü. Filipus’a, “Bu insanları doyurmak için nereden ekmek alacağız?” dedi.  Ancak, onu denemek için böyle diyordu; çünkü aslında kendisi ne yapacağını biliyordu.  Filipus şöyle cevap verdi: “Her biri bir lokma yese, iki yüz dinarlık* ekmek bile yetmez.”  Öğrencilerinden biri, Simun Petrus’un kardeşi Andreas, İsa’ya şöyle dedi:  “Burada beş arpa ekmeğiyle iki küçük balığı olan bir çocuk var. Fakat bu kadar insan için bu nedir ki?” İsa, “Halk yemek yiyecek gibi otursun” dedi. Orası çayırlık bir yerdi ve hepsi yere oturdular. Yaklaşık beş bin erkek vardı.  İsa ekmekleri aldı, şükretti ve yere oturmuş olan halka dağıttı; aynı şekilde o balıklardan da istedikleri kadar dağıttı.  Halk doyduktan sonra İsa öğrencilerine, “Yemekten artanları toplayın, hiçbir şey israf olmasın” dedi.  Onlar da artanları topladılar; halkın yediği beş arpa ekmeğinden kalan parçalarla on iki sepet doldurdular. İnsanlar onun yaptığı bu alametleri görünce, “Dünyaya gelecek peygamber gerçekten de budur” demeye başladılar.  İsa, halkın kendisini tutup kral yapmaya niyetli olduğunu anladığından, yine oradan ayrılıp tek başına dağa çekildi" (Yuhanna 6:1-15). Tüm dünyada bol bol yiyecek olacak (Mezmur 72:16; İşaya 30:23).

İsa Mesih genç bir adam dirilir: "İsa, bu olayın hemen ardından Nain denilen şehre doğru yola çıktı; öğrencileri ve büyük bir kalabalık da kendisine eşlik ediyordu. İsa şehir kapısına yaklaşırken bir cenazenin çıkarıldığını gördü. Ölen kişi annesinin biricik evladıydı, üstelik kadın duldu. Kadının yanında şehir halkından büyük bir kalabalık vardı. Efendimiz kadını görünce ona acıdı ve “Ağlama” dedi. Yaklaşıp sedyeye dokundu ve sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa “Ey genç, sana diyorum, kalk!” dedi. Ölen genç doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine verdi. Herkesi bir korku sardı ve Tanrı’ya şükretmeye başlayarak “Aramızda büyük bir peygamber çıktı”, “Tanrı halkına elini uzattı” dediler. İsa hakkındaki bu haber tüm Yahudiye’ye ve yöresine yayıldı" (Luka 7:11-17).

İsa Mesih Jairus'un kızını diriltiyor: “İsa daha bunları söylerken, havra yöneticisinin adamlarından biri gelip “Kızın öldü; öğretmene artık zahmet verme” dedi. Bunu duyan İsa, Yairus’a dönüp “Korkma, kızın kurtulacak, yeter ki iman et” dedi. İsa eve vardığında, Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın ana babası dışında kimsenin içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, keder içinde dövünüyordu. İsa, “Ağlamayı bırakın, çünkü o ölmedi, uyuyor” dedi. Bunun üzerine alaylı alaylı gülmeye başladılar, çünkü kızın ölmüş olduğunu biliyorlardı. Fakat İsa onun elinden tutup “Kızım kalk!” diye seslendi. Kız hayata döndü ve hemen ayağa kalktı. İsa kıza yiyecek bir şeyler verilmesini emretti. Kızın ana babası sevinçten çılgına dönmüşlerdi; ancak İsa onlara bu olayı kimseye anlatmamalarını tembih etti" (Luka 8:49-56).

İsa Mesih dört gün önce ölen arkadaşı Lazarus'u diriltiyor: "Aslında İsa henüz köye gelmemişti. Hâlâ Marta’nın onu karşıladığı yerdeydi. Evde Meryem’i teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp çıktığını görünce, mezara ağlamaya gittiğini sanarak peşinden gittiler. İsa’nın bulunduğu yere varan Meryem onu görünce ayaklarına kapanarak, “Efendim” dedi, “Burada olsaydın kardeşim ölmezdi!”  Meryem’in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını görünce İsa’nın içi burkuldu, çok sıkıldı.  “Onu nereye yatırdınız?” dedi. “Efendimiz gel de gör” dediler. İsa’nın gözünden yaşlar boşaldı. O zaman Yahudiler, “Gördünüz mü onu ne çok seviyormuş!” demeye başladılar. Fakat bazıları, “Körün gözlerini açan bu adam onun ölmesini engelleyemez miydi?” dediler.

İsa yine içi burkularak mezara geldi. Aslında bu bir mağaraydı ve önü taşla kapanmıştı.  İsa, “Taşı kaldırın” dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, “Efendim bugün dördüncü gün, artık kokmuş olmalı” dedi.  İsa, “İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin, dememiş miydim?” diye sordu. O zaman taşı kaldırdılar. İsa gözlerini göğe dikerek, “Baba, beni dinlediğin için Sana şükrederim” dedi.  “Gerçi beni her zaman dinlediğini bilirim. Fakat etrafımdaki bu kalabalık için, beni Senin gönderdiğine inansınlar diye böyle söyledim.”  Bunları dedikten sonra, “Lazar! Dışarı çık!” diye bağırdı.  Ölü de, ayaklarında ve ellerindeki sargılarla dışarı çıktı; yüzüne bir bez sarılmıştı. İsa, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi” (Yuhanna 11:30-44).

Son mucizevi şeftali (Mesih'in dirilişinden kısa bir süre sonra): "Gün ağarırken İsa kıyıda duruyordu. Tabii öğrencileri onun İsa olduğunu anlamadı.  İsa onlara, “Çocuklar, yiyecek bir şeyiniz yok mu?” dedi. “Hayır!” dediler.  “Ağı teknenin sağ tarafına atın, bir şeyler bulursunuz” dedi. Ağı attılar, öyle çok balık dolmuştu ki ağı çekemez oldular.  O zaman İsa’nın sevdiği öğrenci, Petrus’a, “Bu Efendimiz!” dedi. Simun Petrus onun Efendileri olduğunu duyunca üzerine gömleğini geçirdi (çünkü üstünde bir şey yoktu), suya atladı.  Fakat diğer öğrenciler, balık ağını çekerek kayıkla geldiler, çünkü kıyıdan uzaklıkları yüz metre bile değildi" (Yuhanna 21:4-8).

İsa Mesih başka birçok mucize yaptı. İnancımızı güçlendirmemize, bizi cesaretlendirmemize ve yeryüzünde olacak olan birçok kutsamaya bir göz atmamıza izin veriyorlar. Elçi Yuhanna'nın yazılı sözleri, yeryüzünde ne olacağının bir garantisi olarak İsa Mesih'in yaptığı müthiş mucizelerin sayısını çok iyi özetliyor: "Aslında, İsa’nın yaptığı daha birçok şey vardır ki, her ayrıntısı yazılsaydı, yazılan kitaplar sanırım dünyaya sığmazdı" (Yuhanna 21:25).

İncil'i öğretmek

• Tanrı'nın bir adı vardır: Yehova (The Revealed Name). Yalnız sadece Yehova'ya ibadet etmeliyiz. Onu tüm yaşam gücümüzle sevmeliyiz: "ehova Tanrımız, ihtişam, yücelik ve güç Sana yaraşır; çünkü her şeyi Sen yarattın, her şey Senin isteğinle var oldu ve yaratıldı" (Yeşaya 42:8, Vahiy 4:11, Matta 22:37) (How to Pray God ? ; Worship Jehovah in Congregation). Tanrı bir Kutsal Üçleme değildir.

• İsa Mesih, Tanrı tarafından doğrudan yaratılan Tanrı'nın tek Oğlu olduğu anlamında Tanrı'nın tek Oğlu'dur: "“İnsanlar İnsanoğlunun kim olduğunu söylüyor?” diye sordu.  Onlar da şöyle cevap verdi: “Bazıları Vaftizci Yahya, bazıları İlya, bazıları da Yeremya ya da peygamberlerden biri diyor.” O zaman, “Peki siz ne dersiniz? Ben kimim?” diye sordu. Simun Petrus, “Sen yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” dedi.  İsa da ona şöyle cevap verdi: “Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun! Çünkü bunu sana açan etten kemikten insanlar değil, göklerdeki Babamdır"" (Matta 16:13-17, Yuhanna 1:1-3). İsa Mesih Yüce Tanrı değildir ve o bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir (İsa Mesih'in ölümünün anısına (slayt gösterisi)).

• Kutsal ruh, Tanrı'nın aktif gücüdür. Bu bir insan değil: "Alevi andıran diller gördüler; bunlar dağılıp her birinin üzerine kondu" (Elçiler 2:3). Kutsal Ruh, bir Kutsal Üçleme'nin parçası değildir.

• İncil, Tanrı'nın Sözüdür: "Kutsal Yazıların tümü Tanrı ilhamıdır ve öğretmek, yanlışı göstermek, düzeltmek ve doğruluk yolunda terbiye etmek bakımından yararlıdır. Bu sayede Tanrı adamı, her iyi iş için tam anlamıyla yeterli ve hazırlıklı olabilir" (2 Timoteos 3: 16,17). Onu okumalı, incelemeli ve hayatımızda uygulamalıyız (Mezmurlar 1:1-3) (Read the Bible Daily).

• Mesih'in kurban edilmesine sadece iman, günahların affedilmesine ve daha sonra da ölümün iyileşmesine ve dirilişine izin verir: "Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik oğlunu verdi; ona iman eden hiç kimse yok olmasın, hepsi sonsuz yaşama sahip olsun diye bunu yaptı" (Yuhanna 3:16, Matta 20:28) (Jesus Christ the Only Path; The Release).

• Tanrı'nın Krallığı kimin kral "Yeni Kudüs" Mesih'in gelini teşkil 144.000 krallar ve rahipler ile birlikte İsa bir göksel 1914 yılında gökte kurulan hükümet ve olduğunu. Tanrı'nın bu göksel hükümeti büyük sıkıntı sırasında akım insan hakimiyeti sona erecek ve yeryüzünde kurulacak: "Bu kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. Bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak" (Vahiy 12:7-12; 21:1-4; Matta 6:9-10; Daniel 2:44) (The King Jesus Christ).

• Ölüm hayatın tam tersidir. Ruh ölür ve ruh (yaşam gücü) kaybolur: "Soylulara, Sizi kurtaramayacak olan insanoğluna güvenmeyin. Onun ruhu çıkar, kendisi toprağa döner; Ve bütün düşünceleri o gün biter" (Mezmurlar 146: 3,4, Vaizler 3:19,20, 9: 5,10).

• "Dolayısıyla kendileri gibi benim de Tanrı huzurunda ümidim şudur ki, doğru olanlar da olmayanlar da diriltilecektir" (Yuhanna 5: 28,29, Elçilerin İşleri 24:15). Onlar büyük sıkıntı sonra başlayacak olan 1000 yıllık saltanat sırasında (geçmiş davranışlarına dayanarak değil) davranışları temelinde yargılanacaklar: "Büyük beyaz bir taht ve üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök O’nun önünden kaçtı, onlara yer yoktu. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm, küçükler de büyükler de oradaydılar; kitaplar açıldı. Fakat başka bir kitap daha açıldı; bu hayat kitabıydı. Ölüler bu kitaplarda yazılanlara göre, kendi yaptıklarına bakılarak yargılandılar. Deniz kendisinde bulunan ölüleri geri verdi. Ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde bulunan ölüleri geri verdiler ve hepsi yaptıklarına göre tek tek yargılandı" (Vahiy 20: 11-13) (The Administration of the Earthly Resurrection; The Earthly Resurrection; The Judgment of the unrighteous).

• İsa Mesih ile yalnızca 144.000 insan cennete gidecek. Vahiy 7: 9-17'de bahsettiğimiz büyük kalabalık, büyük sıkıntı kurtulacak ve yeryüzünün cennetinde sonsuza kadar yaşayacak olanlardır: "İsrailoğullarının her kabilesinden mühürlenmiş olanların sayısını duydum, yüz kırk dört bindi. (...) Bundan sonra baktım, her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden, kimsenin sayamayacağı bir büyük kalabalık. Ellerinde hurma dallarıyla, beyaz kaftanlar içinde, tahtın ve Kuzunun önünde duruyorlardı. (...) Hemen, “Efendim, bunu sen bilirsin” diye karşılık verdim. Bana şöyle dedi: “Bu kişiler büyük sıkıntıdan çıkıp gelenlerdir. Kaftanlarını Kuzunun kanında yıkayarak ağarttılar" (Vahiy 7: 3-8; 14: 1-5; 7:9-14) (The Heavenly Resurrection (144000); The Great Crowd).

• Son günleri yaşıyoruz. Sonu büyük sıkıntı olacak (Matta 24,25, Mark 13, Luka 21, Vahiy 19: 11-21). İsa Mesih 1914'ten beri cennette kral oldu. 1000 yıl boyunca hüküm sürecek: "İsa Zeytinlik Dağında otururken öğrencileri özel olarak yanına gelip şöyle dediler: “Bize söyler misin, bu olaylar ne zaman olacak? Senin hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alameti ne olacak?" (Matta 24: 3) (The King Jesus Christ; The Great Tribulation).

• Yeryüzü cenneti: "O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: “İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. Kendisi onlarla birlikte oturacak, O’nun toplumu olacaklar. Tanrı da onlarla olacak. Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (İşaya 11,35,65, Vahiy 21:1-5) (The Release; The Earthly Administration of the Kingdom of God).

• Tanrı kötülüğe izin verdi. Bu, şeytanın Yehova'nın egemenliğinin meşruiyetine meydan okumasına bir cevap verdi (Yaratılış 3:1-6). Ve ayrıca Şeytan'ın insan varlıklarının bütünlüğüne ilişkin suçlamalarına bir cevap vermek (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Tanrı insanlara zarar vermez (Yakup 1:13). Acı çekmenin dört ana nedeni vardır: Şeytan, acılara neden olan (her zaman değil) olabilir (Eyüp 1:7-12; 2:1-6). Acı çeken acı, Adem'in soyundan gelen genel hali, bizi yaşlılığa, hastalıklara ve ölüme götüren bir sonucudur (Romalılar 5:12, 6:23). Acı çekmek, Adem'den miras kalan günahkâr durumumuz nedeniyle (Tekrar 32: 5, Romalılar 7:19) kötü insan kararlarının (bizim tarafımızda veya başka insanlarda) sonucu olabilir. Acı çekmek, kişinin yanlış zamanda yanlış yere girmesine neden olan "öngörülemeyen zamanlar ve olaylar" ın sonucu olabilir (Vaiz 9:11). Kader İncil öğretisi değildir, biz iyilik ya da kötülük yapmak için “kader” değiliz, ama özgür iradenin temelinde “iyi” ya da “kötülük” yapmayı seçiyoruz (Tesniye 30:15).

• Kutsal Kitap'ta yazılanlara göre vaftiz edip davranarak Tanrı'nın Krallığının çıkarlarına hizmet etmeliyiz (Matta 28: 19,20) (The Baptism Saves). Krallığın lehine olan bu güçlü duruş, İyi Haberi düzenli olarak ilan ederek kamuya açık bir şekilde gösterilmektedir (Matta 24:14) (Preaching the Good News; The End of Patriotism).

 

İncil'de yasaklandı

Ölümcül nefret yasak: “Kardeşinden nefret eden katildir ve bilirsiniz ki, hiçbir katilin sonsuz yaşamı olmaz” (1. Yuhanna 3:15). Cinayet yasaktır, kişisel nedenlerle, dini vatanseverlik ya da devlet vatanseverliği tarafından yasaklanmıştır: "Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi: “Kılıcını yerine koy, çünkü kılıç tutanların hepsi kılıçla yok olacak" (Matta 26:52) (End of Patriotism).
Hırsızlık yasak: "Hırsızlık yapan artık hırsızlığı bıraksın, elleriyle emek verip dürüstçe çalışsın, böylece ihtiyacı olana verebileceği bir şeyi olsun" (Efesliler) 4:28).
Yalan söylemek yasak: “Birbirinize yalan söylemeyin. Alışkanlıklarıyla birlikte eski kişiliği üzerinizden çıkarıp atın” (Koloseliler 3:9).

Diğer yasaklar:

"Bu nedenle benim fikrim, diğer milletlerden Tanrı’ya dönenlere zorluk çıkarmamaktır. Bunun yerine onlara, putperestliğe bulaşmış şeylerden, cinsel ahlaksızlıktan, boğularak öldürülmüş hayvanın etinden ve kandan sakınmalarını yazalım" (Elçiler 15:19,20,28,29).

Putlarla kirli hale getirilen şeyler: Bunlar, İncil'e aykırı dini pratiklerle ilgili "şeylerden", pagan bayramının kutlanması. Bu kesim veya et tüketimi öncesi dini uygulamalar olabilir: "Kasaplar çarşısında satılan her şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Çünkü “Yeryüzü ve onu dolduran her şey Yehova’nındır.” İman etmeyen kişilerden biri sizi davet ederse ve gitmek isterseniz, önünüze konulan bir şeyi vicdani açıdan soruşturmadan yiyebilirsiniz. Ancak, biri size “Bu kurban olarak sunulmuştur” derse, bunu söyleyeni ve vicdanı hesaba katarak ondan yemeyin. “Vicdan” derken senin değil, diğerinin vicdanından söz ediyorum. Çünkü başkasının vicdanı neden benim özgürlüğümü yargılasın? Eğer şükürle yiyorsam, şükrettiğim+ şey konusunda neden kötüleneyim?" (1. Korintoslular 10:25-30).

"İman etmeyenlerle aynı bağın içine girmeyin. Çünkü doğrulukla kanunsuzluk arasında nasıl bir birlik olabilir? Ya da ışığın karanlıkla paylaştığı ne olabilir? Mesih ile Belial arasında nasıl bir uyum olabilir? İman edenle iman etmeyen arasında ortak ne olabilir? Tanrı’nın mabediyle putlar arasında nasıl bir uyuşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı’nın mabediyiz; Tanrı’nın söylediği gibi: “Aralarında oturacağım ve aralarında yürüyeceğim, Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da Benim halkım olacak.” “Yehova diyor ki, ‘Onların arasından çıkın ve ayrılın; kirli olana dokunmaktan vazgeçin’; ‘Ben sizi kabul edeceğim.’” “Mutlak Güce Sahip Yehova diyor ki, ‘Ben size baba olacağım, siz Benim oğullarım ve kızlarım olacaksınız" (2. Korintoslular 6:14-18).

Putperestlik pratiği yapmayın. Dini amaçlar için tüm putperest cisimler veya imgeler, haçlar, heykeller imha etmek gerekir (Matta 7: 13-23). Okültizmi uygulamayın: kehanet, sihir, astroloji ... Okültizmle ilgili tüm nesneleri yok etmeliyiz (Elçilerin İşleri 19:19, 20).

Film veya pornografik veya şiddetli ve aşağılayıcı görüntüler izlemeyin. Kumardan, esrar, tütün, aşırı alkol, ya da uyuşturucu, kullanımından kaçının: "Sonuç olarak kardeşler, Tanrı’nın merhametine dayanarak yalvarıyorum; bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı’nın kabul edeceği bir kurban olarak sunun; böylece, ibadetinizi akıl gücünü kullanarak yerine getirmiş olursunuz" (Romalılar 12: 1, Matta 5: 27-30, Mezmurlar 11: 5).

Cinsel ahlaksızlık : Zina, Evli olmadan seks (erkek / kadın), erkek ve kadın eşcinselliği ve sapkın cinsel uygulamalar: "Doğruluktan uzak kişilerin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak, bunu nasıl bilmezsiniz? Aldanmayın. Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne putperestler, ne zina yapanlar, ne sapık amaçla kullanılan erkekler, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne içkiciler, ne küfürbazlar, ne de gaspçılar; hiçbirinin Tanrı’nın krallığında mirası olmayacak" (1. Korintoslular 6:9,10). "Evlilik herkesin gözünde saygın olsun, evlilik ilişkinizi lekelemeyin, çünkü cinsel ahlaksızlık ve zina yapanları Tanrı yargılayacak" (İbraniler 13:4).

İncil çok eşliliği yasakladı, bu durumda Tanrı'nın iradesini yapmak isteyen herhangi bir adam, yalnızca evli olduğu ilk karısıyla (1. Timothy 3: 2) kadın "). İncil, mastürbasyonu yasakladı: "O halde, uzuvlarınızda görülen eğilimleri; cinsel ahlaksızlığı, pisliği, cinsel tutkuyu, zararlı arzuları ve putperestlikle bir olan açgözlülüğü öldürün" (Koloseliler 3:5).

Terapötik ortamlarda bile kan almak yasaktır (kan nakli): "Fakat eti, onun canı olan kanıyla yemeyeceksiniz" (Başlangıç 9:4).

İncil'in yasakladığı her şeyle ilgili olarak, hepsi yazılı değildir. Olgunluğa ve İncille ilgili ilkeleri iyi bilen Hristiyan, doğrudan Kutsal Kitap'ta yazılmasa bile, “iyi” ve “kötülük” arasındaki farkı bilecektir: "Katı gıda ise olgun insanlar için, algılama yeteneğini doğruyu yanlışı ayırmak üzere kullanarak geliştirenler içindir" (İbraniler 5:14) (SPIRITUAL MATURITY).

NE İÇİN ?

Tanrı'nın vaadi

İsa Mesih'in ölümünün anılması

Ana hedefi

Ne yapayım?

Ana Menü (İngilizce)

TWITTER

FACEBOOK

FACEBOOK BLOG